خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 5/7/91

87
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 5/7/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Sep 26Rating:
 
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت بیمه کارآفرین  308,366,666 116966666 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص- 79,000,000 29944444 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 630,715,552 239236933 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 602,385,572 228142113 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت گروه صنعتی سپاهان-سهامی عام- 77,944,176 29565032 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت کارواندیشه جنوب بامسئولیت محدود  90,625,362 34375137 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  201,794,444 76594444 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  348,807,975 132306473 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  75,314,445 28567548 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  158,923,022 60281146 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت نگین گنجینه ایرانیان-سهامی خاص- 362,500,000 137500000 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادفردا-سهامی خاص- 362,500,000 137500000 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 362,500,000 137500000 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گستردوراندیش-سهامی خاص- 362,500,000 137500000 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  96,478,664 36595355 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت آسفالت طوس سهام  72,698,409 27575258 61%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  95,983,001 33736153 54%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 18,000,000 6000000 50%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  70,973,522 22022951 45%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  352,666,014 84010975 31%
بیمه ملت شرکت لیزینگ رایان سایپا-سهامی عام- 133,574,937 29999987 29%
بیمه ملت شرکت ایران وشرق-سهامی خاص- 67,740,170 15000000 28%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 68,553,000 15000000 28%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری-سهامی  235,300,000 51000000 28%
بیمه ملت شرکت کشاورزی مدبرکشت توس-سهامی خاص- 67,865,000 15000000 28%
بیمه ملت شرکت امدادخودروسایپا-سهامی خاص- 67,875,000 15000000 28%
بیمه ملت شرکت بازرگانی سایپایدک-سهامی خاص- 28,330,000 6000000 27%
بیمه ملت شرکت گروه بهمن-سهامی عام- 266,435,825 56877165 27%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- 37,686,712 5537396 17%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت سخت آژند-سهامی عام- 40,000,000 4707000 13%
داروسازی‌ کوثر شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 3,944,366 154722 4%
توکاریل شخص حقیقی  8,989,200 239200 3%
بیمه پاسارگاد شرکت بانک پاسارگاد-سهامی عام- 125,865,612 2017112 2%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 18,812,890 449563 2%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 91,030,000 1030000 1%
بیمه ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 230,928,673 1650000 1%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  294,519 3000 1%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  5,658,037 50000 1%
ایران‌یاساتایرورابر شرکت سرمایه گذاری پارسیان-سهامی خاص- 1,375,186 -2100 0%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 98,496,902 -100000 0%
توکاریل شرکت سرمایه گذاری توکافولاد-سهامی عام- 223,700,000 62180 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شخص حقیقی  7,500,500 4004 0%
داروسازی‌ ابوریحان‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 67,382,741 5000 0%
داروسازی‌ اکسیر شرکت داروپخش-سهامی عام- 84,435,684 6591 0%
داروسازی‌زهراوی‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 10,757,526 1180 0%
داملران‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 12,809,002 4000 0%
سرمایه گذاری خوارزمی موسسه همیاری غدیر  944,400,776 200000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 261,082,147 20000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد موسسه اندوخته شاهد  1,037,979,484 200000 0%
بانک‌اقتصادنوین‌ شرکت مهندسی توسعه شهری فراز-سهامی خاص- 228,269,279 -3000000 -1%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت فولادمبارکه  419,243,125 -5000000 -1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 618,944,083 -13000000 -2%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 1,370,000 -22615 -2%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری مهر-سهامی خاص- 70,802,177 -2000000 -3%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت تعاونی اعتبارآزادمولی الموحدین  62,677,535 -2500000 -4%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران-سهامی عام- 33,000,000 -2000000 -6%
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ شرکت تامین مواداولیه فولادصبانور-سهامی خاص- 97,608,720 -14000000 -13%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 10,602,350 -2000000 -16%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ شرکت سرمایه گذاری بوعلی-سهامی عام- 1,084,956 -364044 -25%
دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 1,333,358 -555000 -29%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,430,655 -800000 -36%
سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 704,838,780 50000  

  سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیتاثیر افزایش قیمت سیمان بر سود سیمان سپاهان
نوشته بعدیدیدگاه تکنیکال سیمان درود ( سدور )
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن