خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 6/8/91

97
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 6/8/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Oct 27Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام-بخش1  1,245,285,616 794961980 177%
بانک ملت شرکت بیمه ملت-سهامی عام- 337,055,271 133396496 65%
بانک ملت شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص  743,636,812 294309432 65%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  486,630,400 191010822 65%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 368,033,095 145656602 65%
بانک ملت دولت جمهوری اسلامی بخش1دارایی-معاف ازمالیات- 6,619,999,964 2619999985 65%
بانک ملت شرکت شیرین عسل  496,582,742 196532746 65%
بانک ملت شرکت س ااصفهان س.خ-م ک م ف ع- 623,245,440 246662092 65%
بانک ملت شرکت س اخراسان رضوی س.خ-م ک م ف ع- 806,136,551 319044979 65%
بانک ملت شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع- 610,103,580 241460933 65%
بانک ملت شرکت س اآذربایجان شرقی س.خ-م ک م ف ع- 514,975,039 203811873 65%
بانک ملت شرکت س اکرمان س.خ-م ک م ف ع- 468,378,655 185370404 65%
بانک ملت شرکت س اگیلان س.خ-م ک م ف ع- 433,470,372 171554739 65%
بانک ملت شرکت س اسیستان وبلوچستان س.خ-م ک م ف ع- 362,331,011 143399886 65%
بانک ملت شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع- 559,680,867 221505116 65%
بانک ملت شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع- 393,363,827 155681756 65%
بانک ملت شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان-سهامی خاص- 341,256,293 135019560 65%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص- 655,780,146 255756423 64%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 444,825,281 169399733 62%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص- 352,567,500 133947500 61%
فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر شخص حقیقی  1,525,640 479446 46%
بانک انصار شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد-سهامی عام- 273,182,373 78775720 41%
بیسکویت‌ گرجی‌ شرکت گروه تولیدی آریاملل زرین-سهامی خاص- 1,711,549 467536 38%
سرمایه گذاری خوارزمی شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن-سهامی عام- 446,116,611 44016611 11%
تولید سموم‌ علف‌ کش شخص حقیقی  207,541 18373 10%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت آتیه سازان دی-سهامی خاص- 26,530,326 2350000 10%
بانک ملت شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام- 928,742,522 65453989 8%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,164,530 87018 8%
بانک ملت صندوق تامین آتیه کارکنان بانک ملت  986,469,461 58569048 6%
شیشه‌ و گاز شخص حقیقی  807,983 5220 1%
ایران‌ خودرو شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص- 562,481,818 1687998 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  354,191,536 100000 0%
بانک‌پارسیان‌ شرکت مهرآفرینان دوران-سهامی خاص- 623,267,576 671078 0%
بیمه دی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر-سهامی عام- 40,154,402 -200000 0%
بیمه میهن شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیادمسکن انقلاب اسلا  41,019,435 5000 0%
بیمه پاسارگاد شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص- 11,772,903 18649 0%
تایدواترخاورمیانه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 19,123,702 5000 0%
تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌ شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان پارس-سهامی خاص  2,997,412 2000 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 2,546,126 4145 0%
دارویی‌ لقمان‌ شرکت طاهرایران-سهامی خاص- 1,051,461 1900 0%
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها صندوق بازنشستگی،وظیفه،ازکارافتادگی وپس اندا  758,739,022 19126 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,108,321 5000 0%
سرمایه گذاری مسکن تهران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  7,877,226 30000 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 247,558,548 12000 0%
سرمایه‌ گذاری‌ شاهد شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 36,086,157 5627 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 179,195,813 265278 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  437,568,166 300000 0%
سرمایه‌گذاری‌نیرو شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش  9,749,955 12799 0%
سیمان‌ داراب‌ شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام- 72,413,698 29809 0%
سیمان‌هرمزگان‌ بانک تجارت  7,878,368 17299 0%
سهامی ذوب آهن اصفهان سازمان توسعه ونوسازی م وص م ا6-معاف ازمالیات- 770,000,000 -10000000 -1%
شیشه‌ همدان‌ شخص حقیقی  1,980,000 -20000 -1%
شیشه‌ همدان‌ شخص حقیقی  3,226,196 -30000 -1%
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شخص حقیقی  1,236,949 -60000 -5%
بیسکویت‌ گرجی‌ شخص حقیقی  631,104 -38896 -6%
سرمایه گذاری خوارزمی شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن-سهامی خاص- 510,933,671 -43941181 -8%
حمل‌ونقل‌توکا شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 1,250,000 -120000 -9%
زامیاد شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران-سهامی عام- 24,924,424 -6262844 -20%
بانک ملت شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع- 399,706,009 -210532173 -35%
بانک انصار شرکت گروه بین المللی تهران فن آور-سهامی خاص- 61,000,000 -39000000 -39%
بانک انصار شرکت یاس مدینه نور-سهامی خاص- 61,000,000 -39000000 -39%
فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌ شرکت خدمات مدیریت وتحقیقات سرمایه گذاران صندوق  2,205,676 106850  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیچه؟و چرا؟ 7
نوشته بعدیشرکت: فیبر ایران منتهی به 1391/12/30 دوره 6 ماهه
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن