خرید و فروش ها امروز حقوقی ها – 8/11/91

110
telegram nokhbegan-start
خرید و فروش ها امروز حقوقی ها - 8/11/91Reviewed by عليرضا حاجيان on Jan 28Rating:
خرید و فروش و درصد تغییر سهام به ترتیب درصد افزایش همان سهم در سبد سهامدار
سهام مورد معامله سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز) تعداد سهام در سبد سهامدار تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر سهامدار در همین سهم %
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 139,566,476 118099779 550%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام- 13,796,730 6666719 94%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص- 208,642,405 89401466 75%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری بهمن-سهامی عام- 14,128,156 4783339 51%
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص- 6,189,348 1933749 45%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان-سهامی عام- 37,610,065 7200000 24%
توسعه‌صنعتی‌ایران شرکت پرشیاایکوئیتی فاند-بامسئولیت محدود- 19,678,686 3678686 23%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-سهامی خاص- 7,995,409 1330951 20%
توسعه‌شهری‌توس‌گستر شرکت ایرانیان اطلس-سهامی خاص- 148,500,000 17500000 13%
تولیدمواداولیه‌والیاف‌مصنوعی‌ شخص حقیقی  1,577,150 140787 10%
ایران‌یاساتایرورابر شخص حقیقی  740,436 50000 7%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌ شرکت سرمایه گذاری آیت ایثار-سهامی خاص- 20,523,274 1300000 7%
دارویی‌ لقمان‌ شخص حقیقی  1,063,730 64249 6%
سایپا شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان-سهامی خاص- 1,241,001,010 71000000 6%
صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ شخص حقیقی  276,436 10000 4%
بانک ملت شرکت گروه مالی ملت-سهام عام- 724,779,960 21685793 3%
صنایع‌شیمیایی‌ایران‌ شرکت بازرگانی وخدمات بندری ایران-سهامی خاص- 9,089,191 145000 2%
فرآورده‌های‌نسوزآذر شخص حقیقی  1,096,554 20000 2%
فولاد خوزستان شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت سهامی خاص  26,986,536 400000 2%
بانک‌ کارآفرین‌ شرکت توسعه اقتصادآینده سازان-سهامی خاص- 180,310,405 1000000 1%
تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌ شخص حقیقی  633,660 3460 1%
داروسازی‌ سینا بانک تجارت  3,869,003 21327 1%
سبحان دارو بانک تجارت  2,152,523 10900 1%
سرما آفرین‌ شخص حقیقی  1,545,131 10859 1%
سرمایه‌گذاری‌ سپه‌ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید-سهامی  72,865,202 519750 1%
بانک انصار شرکت بنیان گسترکاوا-سهامی خاص- 196,280,801 500000 0%
بانک انصار شرکت تعاونی اعتبارایثارگران ظفر  63,464,251 -96561 0%
بانک‌ کارآفرین‌ شخص حقیقی  244,462,509 945555 0%
بیمه پارسیان شرکت بانک سرمایه-سهامی عام- 93,439,693 136928 0%
تجارت الکترونیک پارسیان بانک پارسیان-سهامی عام- 278,345,988 1450 0%
توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌ شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه-سهامی عام- 297,638,942 675981 0%
خوراک‌ دام‌ پارس‌ سازمان اقتصادی کوثر  1,347,975 3370 0%
داده‌پردازی‌ایران‌ شخص حقیقی  7,548,548 2002 0%
داروسازی‌ سینا شرکت سرمایه گذاری خوارزمی-سهامی عام- 46,978,756 -25000 0%
داروسازی‌زهراوی‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 10,876,129 5081 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت داروپخش-سهامی عام- 52,884,346 2213 0%
دارویی‌ رازک‌ شرکت سرمایه گذاری البرز-سهامی عام- 3,510,459 13080 0%
سرما آفرین‌ شخص حقیقی  1,459,417 2000 0%
سرمایه گذاری اعتبار ایران شرکت آرین دوچرخ-سهامی خاص- 8,429,585 4900 0%
سرمایه گذاری پردیس شرکت سرمایه گذاری تدبیر-سهامی خاص- 250,369,430 64500 0%
سرمایه‌ گذاری‌ ساختمان‌ایران‌ شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام- 22,801,779 100000 0%
سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌ شرکت سرمایه گذاری آینده نگر-سهامی عام- 12,520,551 15000 0%
سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌ بانک تجارت  838,039,454 204409 0%
سرمایه‌گذاری‌بهمن‌ شرکت دادوستدآریا-سهامی عام- 209,213,450 704715 0%
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌ موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  610,058,324 1600000 0%
سیمان‌ تهران‌ بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  376,472,224 74415 0%
سیمان‌ سفیدنی‌ریز شرکت توسعه سرمایه وصنعت غدیر-سهامی عام- 18,385,218 8710 0%
سیمان‌خاش‌ شرکت سیمان فارس وخوزستان-سهامی عام- 52,837,418 79364 0%
صنایع فولاد آلیاژی یزد شخص حقیقی  858,324 750 0%
صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان-سهام  358,158,991 500000 0%
داروسازی‌ امین‌ شخص حقیقی  1,660,741 -20000 -1%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی  19,379,684 -200000 -1%
سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌ شرکت مسکن وساختمان جهان-سهامی خاص- 4,187,376 -64020 -2%
شهد شخص حقیقی  476,021 -12400 -3%
بانک پاسارگاد شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی-سهامی خاص- 283,061,674 -11467264 -4%
شکرشاهرود شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص- 6,618,300 -300000 -4%
شکرشاهرود شخص حقیقی  473,996 -20000 -4%
صنایع‌جوشکاب‌یزد شخص حقیقی  174,300 -6700 -4%
فراوردههای غذایی وقند چهارمحال صندوق ذخیره فرهنگیان  9,724,959 -400000 -4%
بانک دی شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص- 45,000,000 -34000000 -43%
فولاد مبارکه اصفهان موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر  463,832,606 1000000  
قند مرودشت‌ موسسه صندوق حمایت بازنشستگی کارکنان فولاد  526,000 -4000  

سهام مورد معامله

سهامدار (خریدار یا فروشنده امروز)


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تعداد سهام در سبد سهامدار

تغییر تعداد سهم سهامدار در همین سهم

درصد تغییر تعدادسهام مورد نظر  سهامدار در همین سهم %

شرکت الف

سهامدار ب

12,000,000

480000

4.17

مثال معنی اطلاعات داخل جدول : سهامدار ب 480 هزار سهم شرکت الف را به سهام خود اضافه کرده است و تعداد سهام خود را به 12 میلیون سهم رسانده است ، که 4/17 درصد افزایش تعداد سهام خود از شرکت الف را داشته است

 

bashgah-banner nokhbegan-start
نوشته قبلیمقاومتی از وتوشه
نوشته بعدیشرکت شیشه و گاز دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/91
اينجانب عليرضا حاجيان مدت 8 سال سابقه ي سرمايه گذاري در سازمان بورس و مدت 6 سال سابقه ي تحليلگري براي انواع سايت ها و اشخاص حقيقي و همچنین پورتفوی گردانی برای شرکت های سرمایه گذاری را به مدت 3 سال دارا ميباشم. همچنین مبتکر بسیاری از استراتژی های نوسانگیری / استراتژی های سود هفتگی و برنامه های کاربردی تحلیلی با ضریب خطای کم و چندین مقاله تحلیلی میباشم. دارای مدرک بین المللی تحلیلگری تکنیکال از سازمان ITCC انگلستان ( International Ltd ) مورد تایید وزارت علوم و سازمان بورس و به انواع نرم افزار هاي تحليلگري تكنيكال MT5 - Advance Get - Amibroker –Elwave Trader – Dynamic Trader تسلط و همچنین توانايي در زمينه ي تحليلگري بازارهاي سرمايه ، بورس هاي جهاني ، شاخص بورس هاي جهان و معاملات رواني ، روانشناسي بازار هاي بورس و زيرمجموعه هاي آن و مقابله با سطح هاي رواني و كنترل آن را دارا میباشم.

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن