امروز در کدال چه خبر بود؟ ( خزر | ولساپا | خریخت | دالبر | سبحان | سکرما | خپارس | کنیلو | وتوسم | غشان )

1066
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( خزر | ولساپا | خریخت | دالبر | سبحان | سکرما | خپارس | کنیلو | وتوسم | غشان )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 17Rating:

 امروز در کدال چه خبر بود؟ ( خزر | ولساپا | خریخت | دالبر | سبحان | سکرما | خپارس | کنیلو | وتوسم | غشان )

فنرسازی زر ( خزر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

فنرسازی زر برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 20 ریال سود پیش بینی کزده است.هم چنین بر اساس آخرین پیش بینی شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2 ریال سود پیش بینی نموده است.مهم ترین دلیل این اختلاف، رشد 30% فروش ریالی در پیش بینی سال 1394 است که ناشی از افزایش 32% نرخ فروش لایی اصلی و فرعی  می باشد.ضمن اینکه پیش بینی شرکت مبنی بر افزایش 4% حاشیه سود ناخالص می باشد.

لیزینگ رایان سایپا ( ولساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

شرکت لیزینگ رایان سایپا برای دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 394 ریال سود پیش بینی نموده است.هم چنین بر اساس آخرین پیش بینی خود برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 282 ریال سود پیش بینی نموده است.مهم ترین دلیل رشد سود هر سهم در سال مالی پیش رو، رشد فروش در نتیجه افزایش تعداد فروش می باشد که در نتیجه نسبت به سال مالی جاری انتظار رشد 75% در پیش بینی فروش ریالی کل شده است.هم چنین شرکت تقسیم سود 94640 میلیون ریالی را برای سال مالی بعد با توجه به مفروضات پیشنهاد داده است.

ریخته گری ایران ( خریخت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

ریخته گری ایران برای دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 319 ریال سود پیش بینی نموده است، هم چنین در آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 304 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت در سال مالی پیش رو فروش ریالی را 24% رشد داده است که که مهم ترین دلیل آن افزایش فروش مقداری محصولات بوده است.اما با توجه به هزینه های مالی سنگین تر نسبت به سال مالی 1393، نتوانسته است که سود هر سهم را به میزان قابل ملاحظه ای رشد دهد.هم چنین در پیش بینی، فروش مقداری صادراتی را نیز 279% رشد داده است و در نتیجه آن سود حاصل از تسعیر ارز را برای سال 1394، با رشد 280% روبه رو شده است.

البرز دارو ( دالبر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

البرز دارو برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2544 ریال سود پیش بینی نموده است، و در آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 2118ریال سود گزارش کرده است.مهم ترین دلیل افزایش مذکور رشد نرخ فروش هم زمان با افزایش مقدار فروش محصولات بوده است.لازم به توضیح است که نرخ فروش محصولات شرکت دستوری بوده و توسط سازمان غذا و دارو تعیین می شود.

سبحان دارو ( سبحان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سبحان دارو برای دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 3256 ریال سود پیش بینی نموده است.هم چنین در آخرین پیش بینی خود برای سال مالی 1393/12/29 به ازای هر سهم 2706 ریال سود گزارش کرده است.این شرکت در سال مالی پیش رو فروش ریالی کل را 13% رشد داده که رشد 2 تا 10 درصدی نرخ فروش محصولات ذر کنار رشد 54 درصدی قرص ودراژه مهم ترین دلیل آن می باشد.در ضمن حاشیه سود ناخالص شرکت نیز حدود 3% بهبود پیدا کرده است.همچون شرکت قبلی مرجع قیمت گذاری محصولات این شرکت نیز سازمان امور غذا و دارو می باشد.

سیمان کرمان ( سکرما ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

سیمان کرمان برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 824 ریال سود پیش بینی نموده است.این شرکت در سال مالی 1393 افزایش سرمایه 200% داده است که البته تا تاریخ گزارش ثبت نشده است.با لحاظ این افزایش سرمایه سود هر سهم بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 برابر با 777 ریال می شود.از علل رشد سود هر سهم در سال مالی 1394، رشد نرخ فروش تمامی محصولات شرکت بین 2 تا 26 درصد بوده است.لازم به ذکر است که اکثر محصولات این شرکت به ویژه سیمان تیپ (2) توسط انجمن صنفی کارفرمایان سیمان نرخ گذاری می شود.لازم به ذکر است که سهم ریالی سیمان تیپ(2) در فروش شرکت برای سال مالی 1394، حدود 75% می باشد.

پارس خودرو ( خپارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پارس خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 376 ریال زیان گزارش کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 472 ریال زیان پیش بینی نموده است، و 80% از پیش بینی خود پوشش داده است.علت اصلی زیانده بودن شرکت حاشیه سود بسیار پایین شرکت یعنی 2% در پیش بینی می باشد که پاسخگوی سایر هزینه های شرکت نمی باشد و در نهایت منجر به زیانده شدن شرکت شده است.هم چنین نسبت به پیش بینی قبلی برای سال مالی 1393، تعدیل منفی 48% داده است.مهم ترین دلیل تعدیل فوق، افت 49% در فروش ریالی کل و افت 5% در حاشیه سود ناخالص شرکت می باشد.

کاشی نیلو ( کنیلو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کاشی نیلو در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 267 ریال ریان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 315 ریال زیان پیش بینی نموده است و در حقیقت 85% از پیش بینی را محقق کرده است.هم چنین نسبت به پیش بینی قبلی برای سال مالی 1393، تعدیل منفی 884% داده است.از مهم ترین دلایل آن می توان به کاهش مقدار و مبلغ فروش به دلیل رکود حاکم بر بازار می باشد.معمولا در چنین شرایطی شرکت ها برای فروش محصولات خود مجبور به فروش با تخفیف بیشتر می شوند.هم چنین هزینه های مالی شرکت جهت تامین نقدینگی با رشد 31% را در پیش بینی جدید داشته است.

سرمایه گذاری توسعه ملی ( وتوسم ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30

سرمایه گذاری توسعه ملی در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 1162 ریال سود محقق کرده است و نسبت به سال مالی قبل با رشد 70% روبه رو بوده است.شرکت در سال مالی جاری از محل فعالیت اصلی خود سودآوری مناسبی را کسب کرده که در نهایت منجر به رشد 68% درآمد هر سهم نسبت به سال مالی قبل شده است.هم چنین شرکت از محل فروش سهام مختلف سود 515938 میلیون ریالی را شناسایی کرده است.

شیر پاستوریزه پگاه خراسان( غشان ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30

شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 1699 ریال سود محقق کرده است و نسبت به سال مالی قبل خود با رشد 162% همراه بوده است.نقطه تمایز ایجاد شده بین 2 سال، سود مناسب ایجاد شده برای شرکت از محل فروش دارایی های شرکت می باشد که در نهایت سود تقریبی 100000 میلیون ریالی را برای شرکت رقم زده و در نتیجه سود هر سهم را با رشد زیادی همراه ساخته است.در صورتی که سود ایجاد شده مذکور را لحاظ نکنیم سود هر سهم به حدود 600 ریال کاهش پیدا می کند.

bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن