چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )

105
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 22Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )

سایپا ( خساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 202 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 175 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 115% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 296% همراه شده است.علی رغم بهبود 3% حاشیه سود ناخالص، فروش کل افت 20% داشته است.از طرفی شرکت در سال مالی جاری سایر هزینه های عملیاتی 1079 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 79 میلیارد ریالی گزارش کرده بود.هم چنین در 9 ماهه سال مالی قبل درآمد متفرقه 564 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه امسال هزینه 19 میلیارد ریالی داشته است که آیتم آخر به دلیل سپرده ثابت 436 میلیارد ریالی در سال مالی قبل بوده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( خساپا | خمحرکه | فسرب | شفارس و 6 نماد دیگر )


صنعتی نیرو محرکه ( خمحرکه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صنعتی نیرو محرکه در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 44 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 95 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 46% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 93 ریال سود گزارش کرده بود.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 14% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 80% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل حدود 160 میلیارد ریال و حاشیه سود ناخالص 4% کاهش پیدا کرده است که در مجموع منجر به کاهش 35% سود ناخالص شده است.از دیگر نکات منفی این صورت، افزایش 36% هزینه های مالی بوده است که به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت دریافتی بوده است.


ملی سرب و روی ایران ( فسرب ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

ملی سرب و روی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 115 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 225 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 51% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 14% داشته است.دلیل اصلی آن کاهش 28% فروش کل به دلیل کاهش نرخ فروش یا نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته در کنار افزایش 16% حاشیه زیان ناخالص می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 47% همراه بوده است. فروش کل افت 52% داشته که عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش شمش روی به عنوان محصول اصلی شرکت می باشد.از طرفی حاشیه زیان ناخالص نیز افزایش 37% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افت 37% داشته و به 20 میلیارد ریال رسیده است که احتمالا به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل محصولات فروش رفته یا کاهش هزینه استهلاک بوده است.از طرفی شرکت در سال مالی جاری سایر درآمدهای عملیاتی 19 میلیارد ریالی داشته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل ین آیتم صفر بوده است.


صنایع شیمیایی فارس ( شفارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

صنایع شیمیایی فارس در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 136 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 190 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 72% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 5% داشته است.فروش کل را حدود 3% و حاشیه سود ناخالص را 1% کاهش داده است.از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش را نیز حدود 4 میلیارد ریال کاهش داده است.این شرکت افزایش سرمایه 19% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 32% در درآمد هر سهم می باشیم.علی رغم رشد 2% حاشیه سود ناخالص، فروش کل 13% افت پیدا کرده است.هم چنین علی رغم کاهش وام های بلندمدت، به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت شرکت، هزینه های مالی 56% رشد داشته و به 42 میلیارد ریال رسیده است.


سرمایه گذاری سایپا ( وساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سرمایه گذاری سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 4 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 65 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 84 ریال سود محقق کرده بود.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 25% داشته و به 140 میلیارد ریال رسیده است اما این شرکت در سال مالی جاری از محل فروش سهام سود 67 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل زیان 74 میلیارد ریالی داشته است.هم چنین شرکت در سال مالی جاری سایر هزینه های عملیاتی 257 میلیارد ریالی شناسایی کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 535 میلیارد ریالی گزارش کرده بود و دلیل اصلی آن لحاظ ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت در سال مالی جاری می باشد.


ایران خودرو دیزل ( خاور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

ایران خودرو دیزل در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 756 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 923 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 82% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 22% همراه شده است.فروش کل را 16% ( حدود 500 میلیارد ریال ) کاهش داده است.از طرفی سایر هزینه های عملیاتی افزایش 71% داشته و به 972 میلیارد ریال رسیده است.


سرمایه گذاری صنعت نفت ( ونفت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 402 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 590 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 68% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 3% داده است.سود حاصل از سرمایه گذاری 22% افزایش داده شده است که به دلیل افزایش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج می باشد.از طرفی سایر هزینه های عملیاتی را با افزایش 283% همراه کرده که به دلیل اعمال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری می باشد.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت اینجا را کلیک نمایید.


عمران و توسعه فارس ( ثفارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

عمران و توسعه فارس در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 99 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 به ازای هر سهم 470 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 21% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20% داشته است.درآمد فروش تغییر چندانی نداشته و به 76 میلیارد ریال رسید اما حاشیه سود ناخالص بهبود 8% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز رشد 89% داشته و به 14 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش سود سپرده های بانکی می باشد.


صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران ( کیمیا ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 473 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 2% داشته است.فروش کل 65% رشد داشته است اما به احتمال زیاد به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ناخالص افت 11% داشته و همین عامل موجب شده که سود ناخالص تنها 3% رشد داشته است.از طرفی درآمدهای متفرقه نیز افت 28% داشته و به 10 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 75% داده است.


سرمایه گذاری مسکن پردیس ( ثپردیس ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 171 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 755% داشته است.فروش کل 122% و حاشیه سود ناخالص 5% رشد داشته است و در مجموع منجر به افزایش 171% ( معادل 50 میلیارد ریال ) سود ناخالص شده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 13% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 1 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن