چه خبر از کدال امروز؟ ( خودرو | خزامیا | ولساپا | ختور و 8 نماد دیگر )

205
telegram nokhbegan-start

چه خبر از کدال امروز؟ ( خودرو | خزامیا | ولساپا | ختور و 8 نماد دیگر )

ایران خودرو ( خودرو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 23 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 57 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 40% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 74% داشته است.فروش کل 6% کاهش داده شده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 1% افت داشته است.سایر هزینه های عملیاتی 44% افزایش پیدا کرده است اما درآمدهای متفرقه را 1029% افزایش داده و به 1062 میلیارد ریال رسانده که در نتیجه افزایش شدید، سود حاصل از تسعیر ارز، فروش دارایی های ثابت و دیگر درآمدها بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 88% داشته است که عمدتا به دلیل افزایش 45% هزینه های عمومی و اداری و فروش و 153% سایر هزینه های عملیاتی بوده است.


زامیاد ( خزامیا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

زامیاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 181 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 63% داشته است.فروش کل 9% کاهش داشته است ولی به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود 8% داشته است.شرکت به دلیل مشکلات نقدینگی و هم چنین تامین وجوه جهت خرید مواد اولیه، وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه مالی 161% افزایش پیدا کرده است.این شرکت در پیش بینی اولیه خود به ازای هر سهم 25 ریال سود گزارش کرده بود در حالی که در گزارش فعلی، به ازای هر سهم 272 ریال زیان پیش بینی کرده است.فروش کل 33% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 1% کاهش پیدا کرده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز 37% افزایش پیدا کرده است و به 219 میلیارد ریال رسیده است.


لیزینگ رایان سایپا ( ولساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

لیزینگ رایان سایپا در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 278 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 470 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 59% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 469 ریال سود گزارش کرده بود.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 335% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد عملیات لیزینگ رشد 158% داشته است در حالی که هزینه تامین منابع مالی کاهش پیدا کرده و به همین دلیل حاشیه سود ناخالص بهبود 17% داشته است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( خودرو | خزامیا | ولساپا | ختور و 8 نماد دیگر ) تصویر خودرو | خزامیا | ولساپا | ختور


رادیاتور ایران ( ختور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

رادیاتور ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 520 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 901 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 58% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 25% داشته است.فروش کل 9% کاهش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش 30% کاهش پیدا کرده است که می تواند در نتیجه کاهش هزینه استهلاک، تعمیر و نگهداری یا حمل و نقل باشد.همچنین با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل شاهد افت 82% ( مقدار فعلی 4 میلیارد ریال ) هزینه های مالی می باشیم.


گروه دارویی البرز ( والبر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

گروه دارویی البرز در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 173 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 828 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 21% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 810 ریال سود گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 175% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 76% داشته است که به دلیل افزایش سود دریافتی از شرکت های داروسازی فارابی و لابراتوارهای دارویی رازک بوده است.سود حاصل از فروش سرمایه گذاری نیز رشد 218% داشته است که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش سهام گروه دارویی سبحان، سبحان دارو و داروسازی تولید دارو بوده است.درآمدهای متفرقه نیز رشد 295% داشته است و به 61 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش دارایی های ثابت بوده است.


صنعتی پارس خزر ( لخزر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

صنعتی پارس خزر در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 536 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1154 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 46% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 33% داشته است.درآمد فروش افت 33% داشته است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 2% کاهش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش 18% کاهش پیدا کرده است که احتمالا به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل می باشد.


سرمایه گذاری صنعت و معدن ( وصنعت ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری صنعت و معدن در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 146 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل، شاهد افت 50% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 9% داشته است، از طرفی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 97% داشته است و به 6808 میلیون ریال رسیده است که سود حاصل از فروش سهام ایران خودرو، پارس خودرو، سرامیک البرز، سیمان کرمان و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در سال مالی قبل نقش مهمی را ایفا کرده است.سایر درآمدهای عملیاتی در سال مالی قبل به میزان 47 میلیارد ریال گزارش گردیده است، در حالی که در سال مالی جاری هزینه 88 میلیارد ریالی گزارش کرده است که می تواند به دلیل اعمال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری باشد.


گسترش سرمایه گذاری ایرانیان ( وگستر ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

گسترش سرمایه گذاری ایرانیان در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 159 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 50% داشته است.این شرکت در سال مالی جاری از محل فعالیت های مشارکتی زیان 20 میلیارد ریالی شناسایی کرده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل از همین محل سود 16 میلیارد ریالی گزارش کرده بود.با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل شاهد افت 11% در هزینه های مالی می باشیم.از طرفی سایر هزینه های عملیاتی افت 100% داشته است و در دوره 6 ماهه سال جاری تقریبا به صفر رسیده است.


سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 17 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 81% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 43% داشته است و به 41 میلیارد ریال رسیده است.سایر درآمدهای عملیاتی افت 100% ( معادل 272 میلیارد ریال ) داشته است که دلیل اصلی آن برگشت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در سال مالی قبل بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 5% داده است.


نفت پاسارگاد ( شپاس ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

نفت پاسارگاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 972 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 58% داشته است.درآمد فروش افت 29% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش قیر 60/70 و در وهله دوم قیر 85/100 بوده است.شرکت جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه مالی با افزایش 148 میلیارد ریالی همراه شده است.درآمدهای متفرقه نیز با افت 55% به 189 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 28% داده است.


مهندسی تاسیسات و ساختمان راه آهن ( بالاس ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

مهندسی تاسیسات و ساختمان راه آهن در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 505 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 107% داشته است.درآمد ارایه خدمات 169% رشد داشته است و اما حاشیه سود ناخالص افت 10% داشته است که به دلیل افزایش هزینه های مواد غیرمستقیم و هزینه تعمیر و نگهداری بوده است.درآمدهای متفرقه با رشد 223% به 13 میلیارد ریال رسیده است.اما هزینه های عمومی و اداری با افزایش 56% به 40 میلیارد ریال رسیده است که افزایش هزینه های خدمات قراردادی و هزینه دستمزد دلیل اصلی آن بوده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 80% داده است.


سرمایه گذاری خوارزمی ( وخارزم ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری خوارزمی در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 50 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 25% را ثبت کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 69% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 14% داشته است از طرفی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 100% داشته است که به دلیل فروش سهام شرکت توسعه ساختمان خوارزمی در سال مالی قبل بوده است.همچنین شرکت جهت تامین مالی بلندمدت خود وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه مالی با افزایش 103% به 223 میلیارد ریال رسیده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 29 مهر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن