در لیزینک صنعت و معدن…

198
telegram nokhbegan-start
در لیزینک صنعت و معدن...Reviewed by معراج موسوی on Jul 18Rating:

شرکت لیزینگ صنعت و معدن سود هر سهم خود را در گزارش جدید با 6 تومان افزایش  از 29 تومان به 35 تومان رسانده شرکت دلیل این تغییر را افزایش سود سهام شرکت سرمایه گذاری آتیهدماوند و خرید گواهی سپرده بانکها اعلام کرده است

 در پیش بینی اولیه برای سرمایه گذاری آتیه دماوند برای هر سهم 35 ریال درآمد شناسائی شده بود ولی بعد از برگزاری مجمعشرکت مذکور برای هر سهم 15 تومان سود نقدی تقسیم کرد. شرکت در سه ماهه نیز 94 ریال از سودش را محقق کرده است

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن