دوشنبه 6 آذر

262
telegram nokhbegan-start
دوشنبه 6 آذرReviewed by Tseexpert on Nov 26Rating:
دوشنبه 6 آذر
 
واگرایی مثبت شاخص در تایم روزانه جای حرف و حدیث دیگری باقی نمیگذارد.بنظر میرسد تا چهارشنبه بازار روند صعودی خود را طی خواهد کرد. و سهمهای بزرگ بازار در این جو مثبت بی تاثیر نخواهند بود.با بازگشایی پارسان به قیمتهای حدود 850 و بالاتر میتوان انتظار داشت این سهم در بازار صعودی تا نزدیک 900 تومان یعنی محدوده 890 نوسان مثبت داشته باشد.
 
غدیر نیز بواسطه گزارش خوب پارسان و سود خوبی که درسال مالی آینده از این سهم خواهد کرد صعود خوبی کرد و تشکیل صف خرید داد.کرمانشا را درمعاملات فردا زیر نظر بگیرید.غدیر فردا به مقاومت مهمی درمحدوده 475 تومان برخورد میکند و باید عکس العمل این سهم را در این سطح ببینیم.درصورت عبور از این سطح هدف الگوی جدید برابر با 490 تومان خواهد بودضمن اینکه درسطح 500 تومان برای این سهم مقاومتی مهم دیده میشود.
 
امروز گروه فلزات روند مثبتی طی کرد و اکثر سهمهای گروه به صف خرید نشستند.بنظر میرسد رشد سهام این گروه با توجه به الگوهای صعودی شکل گرفته تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.درگروه تجهیزات شاهد ادامه روند صعودی و حفظ صفهای خرید بودیم.فاذر که به هدف قیمتی 220 تومان نزدیک شده است حالا درحال تشکیل یک الگوی کوچک دیگر است.اگر این سهم بالای سطح 210 تومان دوام بیاورد قطعا سطح 230 تومان را میتواند بزودی لمس کند.
 
فاراک نیز امروز به مقاومت مهم 175 تومان نفوذ کرده که اگر این روند ادامه پیدا کند صعود این سهم تا سطح 200-205 تومان مورد انتظار خواهد بود. همیشه بانزدیک شدن به موعد گزارشهای نه ماهه این گروه دستخوش نوسانات زیادی میشود. درگروه پتروشیمی فعلا قیمت محصولات کمی کمرنگ شده وبازار روی تعدیلهای مثبت این گروه تمرکز کرده است.تا پایان این هفته با توجه به الگوهای صعودی و تحلیل شاخص کل بازاری مثبت خواهیم داشت و از فرصتهای این چندروز استفاده کنید.
احسان وفادار 
bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن