ذوب آهنی ها بخوانند

223
telegram nokhbegan-start
ذوب آهنی ها بخوانندReviewed by معراج موسوی on Jul 14Rating:
در بازار شنیده میشود که فقط یک خریدار برای ذوب آهن وجود دارد. و حتی شاید از خرید هم صرف نظر کند.. این در حالی است که شاید قیمتهایی کمتر  در این معامله اتفاق بیفتد.. به نظر میرسد فرداشاهد  معامله بلوکی در این سهم باشیم
bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن