چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )

37
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 30Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )

تجارت الکترونیک پارسیان ( رتاپ ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تجارت الکترونیک پارسیان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 251 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 525 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 48% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 524 ریال سود گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 26% داشته است.علی رغم رشد 36% فروش کل، حاشیه سود ناخالص افت 10% داشته است و در نهایت منجر به افت 24% سود ناخالص شده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( رتاپ | وبملت | خگستر | واتی و 7 نماد دیگر )


بانک ملت ( وبملت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

بانک ملت در دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 361 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 475 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 76% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 7% داشته است.سود حاصل از تسهیلات اعطایی رشد 43% داشته و به 90000 میلیارد ریال رسیده است اما از طرفی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها نیز افت 43% داشته و به 13773 میلیارد ریال رسیده است.سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع افزایش 10% را به خود دیده و به 95000 میلیارد ریال رسیده است.درآمد کارمزد افت 30% داشته و به 9000 میلیارد ریال رسیده در حالی که درآمد ناشی از مبادلات ارزی رشد شدید 6058% داشته و به 10000 میلیارد ریال رسیده است.یکی از نکات مثبت صورت های مالی وبملت، کاهش 41% هزینه مطالبات مشکوک الوصول بوده است اما افزایش 27% هزینه های مالی ( حدود 2000 میلیارد ریال ) جنبه منفی دیگری از این صورت می باشد.


گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ( خگستر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 109 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 232 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 47% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 82% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 52% داشته و به 214 میلیارد ریال رسیده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 100% ( معادل 479 میلیارد ریال ) داشته است که عمدتا به دلیل سود 478 میلیارد ریالی ناشی ازز فروش سهام بانک پارسیان در سال مالی قبل بوده است.


سایپا دیزل ( خکاوه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سایپا دیزل در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 902 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1078 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 84% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 82% همراه شده است.فروش کل 43% افت داشته است.از طرفی هزینه های مالی نیز با افزایش 26% به 2097 میلیارد ریال رسیده است.


گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( ختوقا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 28 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 189 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 15% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 54% داشته است که افت 100% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در نتیجه فروش سهام رینگ سازی مشهد در سال مالی قبل دلیل اصلی آن بوده است.


پتروشیمی فن آوران ( شفن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پتروشیمی فن آوران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 2602 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 3650 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 37% داشته است.فروش کل افت 7% و حاشیه سود ناخالص نیز افت 5% داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی 64% کاهش داشته و به 81 میلیارد ریال رسیده است.علی رغم کاهش وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی افزایش 27% را نشان می دهد که احتمالا به دلیل شتاب شرکت جهت تسویه وام ها دارد.درآمد متفرقه 108 میلیارد ریالی در سال مالی قبل به هزینه 9 میلیارد ریالی در سال مالی جاری می باشد که عمدتا به دلیل سودآوری 97 میلیارد ریالی تسعیر ارز بوده است.هم چنین سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 20% داشته است.


سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 19 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 195 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 10% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 24% داده است و دلیل اصلی آن کاهش 15% سود حاصل از سرمایه گذاری و 87% سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بوده است.آیتم اول به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سیمان شمال و سیمان مازندران بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 81% داشته است.علی رغم رشد 57% سود حاصل از سرمایه گذاری و رسیدن آن به 41 میلیارد ریال،سایر درآمدهای عملیاتی افت 100% ( معادل 272 میلیارد ریال ) داشته است، هم چنین درآمدهای متفرقه نیز افت 54% داشته که به دلیل کاهش سود سپرده بانکی به همین میزان می باشد.


سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/03/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سرمایه گذاری توکا فولاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم صفر ریال سود محقق کرده و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 به ازای هر سهم 208 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 15 ریال سود گزارش کرده بود.سود حاصل از سرمایه گذاری حدود 2 میلیارد ریال افزایش داشته است اما سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 64% ( حدود 20 میلیارد ریال ) داشته که عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش سهام توکا ریل در 6 ماهه سال مالی قبل بوده است.درآمدهای متفرقه نیز افت 65% داشته و به 2.5 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل سهم بالای سود حاصل از سپرده گذاری در 6 ماهه سال مالی قبل بوده است.


بین المللی توسعه ساختمان ( ثاخت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

بین المللی توسعه ساختمان در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 19 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 به ازای هر سهم 199 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 38 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 61% کاهش پیدا کرده و به 106 میلیارد ریال رسیده است، از طرفی هزینه های مالی نیز افزایش 95 میلیارد ریالی داشته و به 97 میلیارد ریال رسیده است که در مجموع این دو آیتم منجر به زیانده شدن عملکرد 3 ماهه ثاخت شده است.


سرمایه گذاری آتیه دماوند ( واتی ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری آتیه دماوند در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 361 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 200% را به ثبت خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سالم الی قبل شاهد رشد 15% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 19% داشته وبه 811 میلیارد ریال رسیده است.اما سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رشد 3763% داشته وبه 141 میلیارد ریال رسیده که سود ناشی از فروش سهام شرکت سایرن کارت دلیل اصلی آن بوده است.سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی جمعا حدود 200 میلیارد ریال رشد داشته است که همین عامل نقش اصلی را در رشد 15% سود هر سهم داشته است.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 99% داده است.


همکاران سیستم ( سیستم ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

همکاران سیستم در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 287 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 33% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 24% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل رشد 29% داشته اما از طرفی به دلیل افزایش بهای تولید و خدمات ارایه شده حاشیه سود ناخالص افت 5% داشته است.یکی از نکات مهم دیگر افزایش 50% درآمدهای متفرقه و رسیدن آن به 59 میلیارد ریال بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 48% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 5 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن