چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )

265
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 1Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )

سیمان تهران ( ستران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سیمان تهران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 89 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 220 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 40% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 61% داشته است.درآمد فروش 30% کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش 800 هزار تنی فروش محصولات بوده است اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه مصرف سوخت و انرژی، حاشیه سود ناخالص 16% افت پیدا کرده است.درآمدهای متفرقه حدود 110 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن کسب سود ناشی از فروش دارایی های ثابت بوده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز تقریبا به همین میزان کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سیمان ایلام و سیمان هگمتان بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افت 66% داشته است.درآمد فروش 39% و حاشیه سود ناخالص 20% کاهش پیدا کرده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ستران | وپست | تکمبا | رمپنا و 6 نماد دیگر )


پست بانک ایران ( وپست ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پست بانک ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 96 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 49% در زیان هر سهم داشته است که دلیل اصلی آن رشد 55% سود حاصل از تسهیلات اعطایی در کنار افت 6% سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع بوده است.


کمباین سازی ایران ( تکمبا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کمباین سازی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 13 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 42 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 31% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 61 ریال سود گزارش کرده بود.درآمد فروش کل 56% کاهش داده شده است که به دلیل کاهش فروش مقداری کمباین سبک، بیلر 349 و کابین بوده است.از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 3% داتشته است.سایر هزینه های عملیاتی هم افزایش 444% داشته و به 59 میلیارد ریال رسیده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 21 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 43% کاهش پیدا کرده است در حالی که حاشیه سود ناخالص نیز 4% افت را نشان می دهد.


گروه مپنا ( رمپنا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

گروه مپنا در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 210 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 622 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 34% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز رشد 19% داشته است.علی رغم رشد 12% درآمد ارایه خدمات، حاشیه سود ناخالص افت 7% داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی افت بیش از 90% ( معادل 500 میلیارد ریال ) داشته است اما سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 152% داشته است که به دلیل کسب سود 1000 میلیارد ریالی از شرکت تولید نیروی آذرخش بوده است.


ایران تایر ( پتایر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

ایران تایر در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 302 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 262 ریال زیان پیش بینی کرده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 71 ریال سود گزارش کرده بود.فروش کل 9% افت پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 5% کاهش داده شده است.سایر هزینه های عملیاتی افزایش 254% داشته و به 26 میلیارد ریال رسانده شده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 37% همراه شده است.علی رغم افزایش 11% فروش کل، حاشیه سود ناخالص 5% کاهش پیدا کرده است.


فراورده های نسوز آذر ( کاذر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

فراورده های نسوز آذر در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 12 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 267 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 5% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 88% در درآمد هر سهم می باشیم.سایر درآمدهای عملیاتی افت 100% ( معادل 19 میلیارد ریال ) داشته است.از طرفی درآمدهای متفرقه 11 میلیارد ریالی در 6 ماهه سال قبل به هزینه متفرقه 2 میلیارد ریالی در سال مالی جاری تبدیل شده است.


گروه دارویی سبحان ( دسبحا ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

گروه دارویی سبحان مالکیت 121691070 عدد از سهام شرکت سبحان دارو را با میانگین قیمت 1185 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 834483 عدد از سهام فوق را با قیمت 12919 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 9792 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معامله فوق تاثیر مثبت 14.03 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( وتوسم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مالکیت 19834871 عدد از سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس را با میانگین قیمت 9275 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 10799 ریال به فروش رسانده و از این بابت سود 30237 میلیون ریالی شناسایی کرده است.همچنین مالکیت 8107040 عدد از سهام شرکت سیمان صوفیان را با میانگین قیمت 1145 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 4500000 عدد از این سهام را با قیمت 3016 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 8418 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 9.44 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها ( وسکاب ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها مالکیت 12906863 عدد از حق تقدم شرکت فولاد آلیاژی ایران را با میانگین قیمت 2198 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل حق تقدم ها را با قیمت 158 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 26316 میلیون ریالی شناسایی کرده است.همچنین مالکیت 1772490 عدد از سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با میانگین قیمت 31093 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 9576 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 38138 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 25.42 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

سرمایه گذاری بهمن مالکیت 10475842 عدد از سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس را با میانگین قیمت 14030 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 876046 عدد از سهام فوق را با قیمت 3551 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 9180 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 3.67 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 9 آبان ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن