چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )

206
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Feb 2Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )

سیمان تهران ( ستران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سیمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 112 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 220 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 51% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 69% داشته است.فروش کل افت 37% داشته است و از طرفی به دلیل افزایش قیمت سوخت و انرژی مصرفی، حاشیه سود ناخالص افت 22% داشته است و همین عامل منجر به افت 81% سود ناخالص شده است.از طرفی هزینه های مالی نیز به دلیل اخذ وام های کوتاه مدت دریافتی افزایش 104% داشته است.با این وجود درآمدهای متفرقه رشد 111% داشته که به دلیل افزایش سود دریافتی از شرکت برق و انرژی پیوند گستر و سود 119 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی بوده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟( ستران | پکرمان | خرینگ | وایران و10 نماد دیگر )


گروه صنعتی بارز ( پکرمان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

گروه صنعتی بارز در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 550 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 770 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 25% داده است.دلیل اصلی آن افت 13% فروش کل و 3% حاشیه سود ناخالص می باشد.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 41% در درآمد هر سهم می باشیم.دلیل اصلی این افت، کاهش 22% فروش کل و 5% حاشیه سود ناخالص می باشد.


رینگ سازی مشهد ( خرینگ ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

رینگ سازی مشهد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 590 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 573 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 103% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 135 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 2% و حاشیه سود ناخالص 1% افت داشته است که در مجموع منجر به افت 25% سود ناخالص شده است.سایر هزینه های عملیاتی با افزایش 1440% به 68 میلیارد ریال و هزینه های مالی با افزایش 509% به 22 میلیارد ریال رسیده است که آیتم دوم به دلیل اخذ وام های کوتاه مدت سنگین در سال مالی جاری بوده است.


تولیدی گرانیت بهسرام ( کهرام ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تولیدی گرانیت بهسرام در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 780 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 527 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 148% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 1047% همراه شده است.مهم ترین دلیل آن کاهش 28% فروش کل و از آن مهم تر افت 40% حاشیه سود ناخالص و رسیدن آن به حاشیه زیان ناخالص 34% می باشد.


کالسیمین ( فاسمین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کالسیمین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 48 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 130 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 37% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 27% داده است.فروش کل را حدود 50 میلیارد ریال و حاشیه سود ناخالص را 4% کاهش داده است.علی رغم کاهش 47 میلیارد ریالی سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های متفرقه را حدود 17 میلیارد ریال افزایش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 84% داشته است.فروش کل 8% افزایش یافته اما حاشیه سود ناخالص افت 28% داشته است که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بوده است.هزینه های مالی به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت و تسویه بخشی از وام های پیشین، افزایش 374% داشته و به 52 میلیارد ریال رسیده است.درآمدهای متفرقه نیز افت 99% داشته است که کاهش سود سپرده های بانکی و همچنین کاهشسود دریافتی از شرکت توسعه معادن روی، در کنار زیانده شدن تسعیر ارز و صفر شدن سود ناشی از فروش ضایعات و قطعات از دلایل اصلی آن به شمار می رود.


لبنیات پاک ( غپاک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

لبنیات پاک در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 43 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 224 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 19% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 18% داده است.دلیل اصلی آن افزایش 9 میلیارد ریالی بهای تمام شده تولید می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 25% داشته است.فروش کل 21% و حاشیه سود ناخالص 4% رشد داشته اند.از نکات منفی ائز اهمیت می توان به افزایش 49% هزینه های عمومی و اداری و فروش در کنار افزایش 65% هزینه های مالی می باشد.البته درآمدهای متفرقه نیز افت 82% ( حدود 20 میلیارد ریال ) داشته است.


سرمایه گذاری پارس توشه ( وتوشه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سرمایه گذاری پارس توشه در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 470 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 675 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 70% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 55% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 50% داشته است که عمدتا به دلیل رشد سود دریافتی از شرکت های لامپ پارس شهاب و اوراق مشارکت ( خارج از بورس ) می باشد.


پتروشیمی مبین ( مبین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پتروشیمی مبین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 545 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 705 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 77% از پیش بینی خود را پوشش داده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت پتروشیمی مبین اینجا را کلیک نمایید.


سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

سرمایه گذاری ساختمان ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 85 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 به ازای هر سهم 116 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 73% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 20% داده است که دلیل اصلی آن افزایش 7% هزینه های مالی و رساندن آن به 400 میلیارد ریال بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 12% داشته است که دلیل اصلی آن کاهش 10% هزینه های مالی بوده است.


شهرسازی و خانه سازی باغمیشه ( ثباغ ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 4 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31 به ازای هر سهم 563 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 1% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 79% داشته است.دلیل اصلی آن افت 49% درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی بوده است، اگرچه حاشیه سود ناخالص بهبود 12% داشته است.


لیزینگ ایرانیان ( وایران ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

لیزینگ ایرانیان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 53 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 74% داشته است.درآمد حاصل از عملیات لیزینگ افت 36% داشته است از طرفی به دلیل مشکلات نقدینگی شرکت جهت تامین منابع عملیات لیزینگ وام اخذ کرده و به تبع آن حاشیه سود ناخالص افت 26% داشته است که در مجموع دو آیتم فوق منجر به افت 63% سود ناخالص شده اند.یکی از نکات دیگر صورت مالی وایران، افت 20% هزینه های عمومی و اداری و فروش بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 26% داده است.


بانک سرمایه ( سمایه ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

بانک سرمایه در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 485 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل سود 54 ریالی محقق کرده بود.علی رغم رشد 19% درآمدهای مشاع در حالی که سهم سپرده گذاران از آن افزایش چندانی نداشته است، به دلیل افزایش سنگین و 55% هزینه های مالی ( رسیدن آن به حدود 10 هزار میلیارد ریال ) این بانک زیانده شده است.از طرفی لازم به ذکر است که درآمد کارمزد و درآمد ناشی از مبادلات ارزی، افت 300 میلیارد ریالی داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز 43% افزایش داشته و به 1235 میلیارد ریال رسیده است.این بانک در پیش بینی قبلی خود به ازای هر سهم 102 ریال سود گزارش کرده بود.


تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ( کتوکا ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 548 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 10% داشته است.درآمد فروش رشد 32% داشته است که به دلیل افزایش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات می باشد.اما به دلیل افزایش بهای تمام شده حاشیه سود ناخالص افت 2% داشته است که در مجموع منجر به رشد 21% سود ناخالص شده اند.از طرفی هزینه های مالی نیز با افزایش 76% به 14 میلیارد ریال رسید است که عمدتا به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت دریافتی می باشد.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 58% داده است.


صنایع فولاد آلیاژی یزد ( فولای ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

صنایع فولاد آلیاژی یزد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 58% داشته است.مهم ترین دلیل آن افت 39% فروش کل در نتیجه کاهش حجم فروش اکثر محصولات می باشد.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 43% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 11 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن