چه خبر از کدال امروز؟ ( سمگا | وبصادر | شاراک | ثپردیس و 3 نماد دیگر )

207
telegram nokhbegan-start

چه خبر از کدال امروز؟ ( سمگا | وبصادر | شاراک | ثپردیس و 3 نماد دیگر )

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی ( سمگا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 10 ماهه

گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی در دوره 10 ماهه منتهی به 1394/07/30 به ازای هر سهم 1325 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 10 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1416 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 94% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2660% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 685% داشته است که دلیل اصلی آن کسب سود بسیار بالا از شرکت تندیس تجارت باختر بوده است. از طرفی درآمدهای متفرقه نیز 496 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن کسب سود ناشی از فروش ساختمان بوده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( سمگا | وبصادر | شاراک | ثپردیس و 3 نماد دیگر ) تصویر سمگا | وبصادر | شاراک | ثپردیس


بانک صادرات ( وبصادر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

بانک صادرات در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 73 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 145 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 50% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل نیز 73 ریال سود داشته است.سود حاصل از فعالیت های مشاع 61% افزایش پیدا کرده است.سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 13% کاهش پیدا کرده است.سود حاصل از تسهیلات اعطایی غیر مشاع نیز 46% افزایش پیدا کرده است.درآمد ناشی از مبادلات ارزی 87% کاهش پیدا کرده و به 1191 میلیارد ریال رسیده است.همچنین به دلیل احتیاجات نقدینگی بانک وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه مالی 993 میلیارد ریالی گزارش کرده است.سایر هزینه ها نیز حدود 100% ( معادل 2000 میلیارد ریال ) افزایش داشته است.


پتروشیمی شازند ( شاراک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

پتروشیمی شازند در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 546 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1311 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 42% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 52% داشته است.درآمد فروش تغییر چندانی نداشته است اما حاشیه سود ناخالص به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، بهبود 8% داشته است.درآمد سرمایه گذاری ها رشد 161% داشته و به 244 میلیون ریال رسیده است که به دلیل افزایش سود سپرده های بانکی و افزایش سود دریافتی از شرکت نفت نیک قشم بوده است.


سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان ( سیدکو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 17 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 258 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 7% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 24% داده است.سود حاصل از سرمایه گذاری 22% کاهش داده شده است که به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های سیمان مازندران، سیمان کرمان، بین المملی ساروج بوشهر و تولیدی سیمان فیروزکوه بوده است.سود حاصل از فروش سرمایه گذاری را نیز 60% کاهش داده و به 150 میلیارد ریال رسانده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 6 ماهه از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان اینجا را کلیک نمایید.


سایپا دیزل ( خکاوه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سایپا دیزل در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 593 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1078 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 55% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 654% داده است.فروش کل 38% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 4% کاهش پیدا کرده است.با توجه به کاهش درآمد فروش و در راستای تامین نقدینگی لازم، شرکت پیش بینی دریافت وام جدید کرده و به همین دلیل هزینه مالی را 30% افزایش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 60% داشته است.فروش کل 34% کاهش پیدا کرده است اما حاشیه سود ناخالص بهبود 3% را به خود دیده است.همچنین به دلیل نیازهای نقدینگی شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه مالی 30% افزایش پیدا کرده است.


آهن و فولاد ارفع ( ارفع ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

آهن و فولاد ارفع در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 448 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 557 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 80% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 111 ریال سود پیش بینی کرده بود.درآمد فروش 22% کاهش داده شده است و از طرفی حاشیه سود 6% در گزارش پیشین به حاشیه زیان ناخالص 1% در گزارش اخیر تبدیل شده است.در پیش بینی قبلی درآمد متفرقه 35 میلیارد ریالی گزارش کرده بود در حالی که در گزارش فعلی هزینه متفرقه 584 میلیارد ریالی بیان گردیده است که دلیل اصلی آن زیان سنگین ناشی از تسعیر ارز می باشد.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 335 ریال سود محقق کرده بود.درآمد فروش 31% کاهش پیدا کرده است.از طرفی حاشیه سود ناخالص افت 13% داشته است.در مدت مشابه سال قبل درآمد متفرقه 137 میلیارد ریالی گزارش کرده بود در حالی که در 6 ماهه فعلی هزینه 691 میلیارد ریالی ساخته است که دلیل اصلی آن زیانده شدن تسعیر ارز می باشد.


سرمایه گذاری مسکن پردیس ( ثپردیس ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 1036 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 15% داشته است و از طرفی زیان حاصل از فروش سرمایه گذاری نیز افت 29% داشته است.به دلیل احتیاجات نقدینگی شرکت وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه های مالی 82% افزایش پیدا کرده و به 90 میلیارد ریال رسیده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز افت تقریبا 100% داشته ( افت 16 میلیارد ریالی ) است.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 101% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 3 آبان 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن