سه شنبه 23 آبان

235
telegram nokhbegan-start
سه شنبه 23 آبانReviewed by Tseexpert on Nov 13Rating:
9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر.در ابتدای بازار شاهد تعادل روبه مثبت در نمادهای مطرح بازارهستیم.با توجه اینکه قدرت بازار در این چندروزمنفی زیادنبود حتی با وجود اخبار منفی مختلف شاخص افت کمی داشت میشد انتظار داشت که دوباره در مدار مثبت قرار بگیریم.در این میان افزایش تقاضا در نماد شبندر به چشم می آید. صف خرید 30 میلیونی اینبار سهم را از سطح 305 میتواند جداکند و اولین هدفش 325-330 خواهد بود. سرمایه گذاری بوعلی در صورتی که بتواند از سطح 94 تومان با قدرت عبور کند میتواند تا 100 تومان رشد کند.

ولساپا حمایت مهم 165 تومان را در پیش دارد و اگر این سطح شکسته شود تا محدوده 157-160 تومان نیز افت خواهد کرد.
10:00 تا 11:00
لابسا درصورتی که بتواند از سطح 90 تومان با قدرت عبورکند حداقل میتواند تاسطح 95 تومان صعود کند. درگروه فلزات بغیر از یکی دوسهم قدرت صعود سایر سهام گروه ضعیف است و احتمال افت دراین سهمها تا پایان بازار هست. سنگ آهنی ها هم در سطح مقاومتی کوتاه مدت قرار دارند و امروز هنوز کند عمل کرده اند. مهمترین خبری که امروز به بازار رسیده است مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان بورس است که جو مثبتی ایجاد کرده است فاذر و فاراک صفهای خرید دارند.فاذر یک الگوی هارمونیک صعودی داشته است که هدف اول این الگو 190 تومان بوده و به آن رسیده است و هدف دوم این الگو محدوده 202 تومان محسوب میشود.در فاراک مقاومت نزدیک 142 است و درصورت شکسته شدن این مقاومت ماکزیمم رشد در کوتاه مدت 153 تومان خواهدبود.
11:00 تا 12:00
ذوب تشکیل صف خرید داد.مپنا که دیروز به کف 160 برخورد و البته کمی به آن نفوذ هم کرده بود امروز برگشت و در ماکزیمم مثبت تشکیل صف خرید هم داده است. درگروه  غذایی صفهای فروش جمع شده و سهمهای زیادی تشکیل صف خرید هم داده اند این گروه را نیز تحت نظر بگیرید. کگل در سطح 900 تومان مقاومتی دارد که کمی سهم را با مشکل مواجه کرده است.
bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن