سیمان تهران (ستران) …

170
telegram nokhbegan-start
سیمان تهران (ستران) ...Reviewed by Khalili on Jan 16Rating:

سیمان تهران هم گزارش صورت مالی 9 ماهه خود را عرضه کرد. این شرکت در طول مدت 9 ما توانست 248 ریال از پیش بینی سودش را محقق کند در حالی که مقدار پیش بینی اش از سود پایان سال، مبلغ 500 ریال بوده است. این بدان معناست که ستران در 9 ماهه تنها 50 درصد از پیش بینی سود را محقق نمود در حالی که در حالت نرمال این درصد باید 75 می بوده است. شرکت در مورد این ارقام و سودهای شرکت اعلام کرده که دلایل کم بودن تحقق سود، افزایش بهای تمام شده به علت افزایش نرخ سوخت و نیز تغییر مصرف سوخت از گاز به مازوت در سال 91 و نیز افزایش هزینه های مواد اولیه در نتیجه افزایش هزینه های حمل و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال 91 میباشد. همچنین به دلیل الزامات سازمان بورس درآمد شرکتهای گروه در سود و زیان دوره 9ماهه منظور نگردیده است. در صورت محاسبه و احتساب ، سود خالص پس از کسر مالیات برای هر سهم از رقم 247 ریال به رقم 332ریال افزایش یافته و درصد پوشش سود خالص پس از کسر مالیات نسبت به بودجه مصوب 68 درصد بالغ میگردد.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن