شایعاتی در فولاژ…

205
telegram nokhbegan-start
شایعاتی در فولاژ...Reviewed by معراج موسوی on Jul 15Rating:
فولاد آلیاژی ایرتان نیز به گزارش 3 ماهه خود نزدیک مشود این در حالی است که گفته میشود سود خود را با افزایش روانه ی بازار مینماید . همچنین امروز فشار عرضه در این سهم نیز دیده میشود که ناشی از نوسان گیران میباشد ،شایان ذکر است روند میان مدت سهم را گزارش 3 ماهه تعیین میکند  فلذا به این شرکت توجه کنید که چگونه در سطوح 2700 الی 2900 ریال عمل میکند
bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن