شرانل و گزارش تعدیل …

244
telegram nokhbegan-start
شرانل و گزارش تعدیل ...Reviewed by Khalili on Aug 25Rating:

شرکت نفت ایرانول (شرانل) توانسته افزایش سود را در گزارش خود ببیند. شرانل پیش بینی سود جدیدش را 2289 ریال اعلام دارد. این در حالی است که پیش بینی قبلی اش 1934 ریال بوده و تعدیل 18 درصدی را به خود ببیند. همچنین شرکت در طول 3 ماه هم توانسته 675 ریال از پیش بینی اش را پوشش دهد. شرکت اعلام کرد پیش بینی خالص سایر درآمد)هزینه(های متفرقه برای سال 92 به مبلغ 311 میلیارد ریال (معادل 14 درصد سود خالص و به ازای هر سهم مبلغ 312 ریال)  عمدتا شامل سود حاصل از فروش دارایی ثابت )ساختمان واقع در خیابان پاسداران(  می باشد. شرانل در رابطه با علت تفاوت میانگین نرخ فروش محصولات این شرکت نسبت به شرکت های رقیب عنوان نموده که محصول PDATAR  و روغن پایه صادراتی که به ترتیب 17 و 21 درصد از سهم مقدار پیش بینی فروش محصولات در سال جاری را تشکیل می دهد با نرخ پایین تر از سایر محصولات به فروش می رسد که در سبد فروش شرکت های رقیب نمی باشد که این موضوع باعث شده میانگین نرخ فروش کل محصولات شرکت پایین تر از شرکت های رقیب باشد.

bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن