شرکت ایران کیش …

179
telegram nokhbegan-start
شرکت ایران کیش ...Reviewed by Khalili on Jan 30Rating:

رکیش هم صورت مالی 9 ماهه ارائه داد. این شرکت پیش بینی سود خود را از مبلغ 1643 (که در گزارش 6 ماهه اعلام کرده بود) به مبلغ 1626 ریال تغییر داده است. با این جال این شرکت در طول 9 ماه هم توانست مبلغ 1075 ریال از این پیش بینی سود را محقق نماید. یعنی پوشش 66 درصدی.

در مورد علت تغییرات پیش بینی هم دلیلی آورده نشده است. به هر حال درآمد این شرکت از تراکنش هایی است که بر روی دستگاه های بانکهای صادرات و سپه حاصل می شود. در این دوره زمانی کمتر دستگاه کارتخوانی پیدا می شود که از تراکنش ها کارمزد بگیرد و این موضوع می تواند شرکت ایران کیش و در واقع کارتخوان های صادرات و سپه را از گردونه ی رقابت با کارتخوان های سایربانک ها دور نگه دارد. بنابراین با توجه به این موضوع آینده ی این نوع شرکت ها کمی در ابهام به سر می برد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن