شفاف سازی مهم یک شرکت غذایی …!!

174
telegram nokhbegan-start
شفاف سازی مهم یک شرکت غذایی ...!!Reviewed by Khalili on Jun 2Rating:

شرکت صنایع غذایی مهرام یک اطلاعیه ی شفاف سازی در مورد قیمت سهام مهرام در بازار و میزان پیش بینی سود اعلامی شرکت سنخیت ندارد. مدیر عامل مهرام در این گزارش آورده است که گزارش بودجه سال 92 و گزارش حسابرسی نشده ی سال 91 شرکت بر روی سایت کدال منتشر شده است و میزان تغییرات پیش بینی سود شرکت نیز در این گزارش ها به وضوح آمده است. در این شفاف سازی آمده است که تغییر EPS منجر به تغییر قیمت سهام خواهد شد اما در مورد مهرام آمده است که این افزایش نرخ سهام با اطلاعات مالی و پیش بینی سود شرکت تطابق زیادی را ندارد و روند افزایش قیمت سهام از حالت منطقی خارج شده است و این موضوع شاید باعث وارد آمدن خسارات احتمالی به بخشی از سهامداران با خریداران سهام این شرکت گردد. شرکت به وضوح اعلام کرده است که هیچ گونه اطلاعات افشا نشده یا پنهانی در این سهم وجود ندارد. مهرام در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 476 ریال محقق کرده است که تعدیل خوبی را نسبت به گزارش های قبلی سال 91 داشته است. همچنین شرکت برای سال 92 نیز مبلغ 408 ریال سود پیش بینی کرده است که در گزارش اولیه پیش بینی سود سال 92 ، رقم آن 390 ریال بوده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

1 نظر

نطر گذاشتن