شمواد و تعدیل منفی …

264
telegram nokhbegan-start
شمواد و تعدیل منفی ...Reviewed by Khalili on Jul 2Rating:

شمواد سود هر سهم سال مالی منتهی به شهریور ماه سال جاری خود را از 464 ریال به 298 ریال کاهش داد. این شرکت علت این تعدیل منفی 36 درصدی شرکت را کاهش 9 درصدی درآمد حاصل از فروش پیش بینی شده بدلیل کاهش 9 درصدی در مقدار فروش پیش بینی شده و همچنین افزایش 20درصدی  سایر هزینه های عملیاتی به دلیل کاهش میزان تولید پیش بینی شده و افزایش هزینه های جذب نشده در تولید،افزایش 10 درصدی در هزینه های مالی بابت در نظر گرفتن جرایم وام بانک پارسیان می باشد.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن