شنبه 25 آبان

246
telegram nokhbegan-start
شنبه 25 آبانReviewed by Tseexpert on Dec 15Rating:
9:00 تا 10:00
صبح همگی بخیر
 بازار با صعود نمادهای مطرح گروه فلزات از جمله فولاد و ذوب و درگروه سنگ آهنی با رشد ومعادن روبروشده است. کگل صف خرید کوچکی تشکیل داده است. فباهنر همچنان صف خرید خود را حفظ کرده و به سمت 150 نزدیک میشود.ولساپا از 150 تومان هم عبور کرده است. ولغدر که در یکماهه اخیر رشد زیادی کرده بود تشکیل صف خرید در 67 تومان داده. درگروه سیمانی سفارس صف خرید دارد هدف الگوی صعودی این سهم 135 تومان محسوب میشود. سطح 890 تومان مقاومت مهمی برای کاما محسوب میشود.
10:00 تا 11:00
مخابرات امروز دوباره تا سطح 220 هم افت کرده و به باند حمایتی نزدیک میشود. مپنا تشکیل صف خرید داده است احتمال افت دلار در بازار آزاد وجود دارد که اگر افت زیادبود فرصت خرید محسوب میشود.فاذر هم صف خرید خوبی تشکیل داده است  هدف الگوی صعودی کوتاه مدت سهم سطح 240 تومان خواهد بود. فاراک در آستانه تشکیل صف خرید است. مپنا در تایم روزانه واگرایی مثبت داشته است و منجر به رشد سهم تشکیل صف خرید و عبور تدریجی از 200 تومان شده است اگر این روند ادامه پیدا کند مپنا را در 220 تومان خواهیم دید.
11:00 تا 12:00
 وپترو به سطح 90 تومان برگشت.قپیرا سهم نوسانی امروز بوده.رتاپ یک الگوی نزولی با هدف 760 تومان داشته که تا نزدیک این سطح نوسان کرده و کمی برگشته است.ومعادن به هدف الگوی نزولی خود که سطح 530 تومان محسوب میشد رسید و توانست از این سطح نوسان مثبت بدهد. اگر احیانا این سطح در روزهای آینده دوام نیاورد تا سطح 500 تومان اصلاح خواهد کرد.وتوکا در حال نزدیک شدن به سطح 220 تومان است. سرمایه گذاری غدیر با بیش از 8 درصد رشد بازگشایی شد.
bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن