شنبه 9 دی

235
telegram nokhbegan-start
شنبه 9 دیReviewed by Tseexpert on Dec 29Rating:
شنبه 9 دی
شاخص کل امروز بعلت واگرایی های منفی رخداده در روز چهارشنبه منفی بود و فردا هم عرضه های زیادی در بازار خواهیم داشت.پروسه شفاف سازیها بعد از اینکه چند شرکت حاضر به ارائه گزارش دلخواه بورس نشدند امروز با توقف سهمهای بزرگ بازار ادامه پیدا کرد.وصندوق شبندر ذوب کرمانشا و چندسهم دیگر از جمله سهمهای دیگری بودند که قبل از بازار امروز ناگهان متوقف شدند تا بتدریج در بازار عرضه ها افزایش یابد.
 
درگروههای فلزات و سنگ آهنی هاهمانطور که انتظار میرفت با توجه به شفاف سازی هایی که از طرف فولاد و فخوز ومعادن کچاد و کگل شده بود جو منفی شاهد بودیم.بطوریکه فولاد دوباره به سطح 490 برگشت.درگروه فلزات با واگرایی های شکل گرفته فردا هم انتظار عرضه های زیادی داریم.
 
کاما یک الگوی نزولی با هدف 875 تومان تشکیل داده بود که امروز به تارگت نزدیک شد.ومعادن هم که امروز نتوانست بالای 600 تومان دوام آورد اگر فردا نتواند بالای این سطح برگدد به سمت هدف الگوی نزولی در سطح 565 تومان خواهد رفت.
 
درگروه پتروشیمی امروز شاهد جو مثبت و صفهای خرید در ابتدای بازار بودیم که کم کم این صفها عرضه شد و سهمهای بزرگ گروه تا درصدهای منفی پیش رفتند ولی زاگرس توانست در آخر بازار دوباره تشکیل صف خرید بدهد.پارسان اگر فردا نتواند به بالای 1200 تومان برگردد باواگریی منفی روبرو شده و افت خواهد کرد.بنابراین در ابتدای بازار شاید در کل گروه پتروشیمی جو خوبی شاهد نباشیم.
 
اما زاگرس که هدف میانمدت خوبی دارد توانست به عرضه ها غلبه کند و بنظر میرسد با این روند قیمت 2000 تومان را ظرف این چند روز خواهد دید. وپترو هم یک الگوی نزولی دارد که اگر بالای سطح 82 تومان برنگردد هدف این الگوی نزولی سطح 78 تومان خواهد بود.شیران هم در تایم های پایین واگرایی منفی داشت و افت کرد در ابتدای بازار فردا بایدشاهد عرضه های زیادی روی این سهم باشیم.
احسان وفادار 
bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن