چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر )

177
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 4Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر )

نفت پاسارگاد ( شپاس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

نفت پاسارگاد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 972 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2437 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 40% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 29% داشته است که دلیل اصلی آن کاهش 26% فروش کل بوده است ( کاهش فروش مقداری قیر 60/70 و 60/70 مظروف 180 کیلویی ).نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 58% داشته است.فروش کل 29% کاهش پیدا کرده است و از طرفی درآمدهای متفرقه نیز به میزان 55% کاهش داشته و به 187 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل کاهش سود سپرده بانکی می باشد.

صورت چه خبر از کدال امروز؟( شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو و 3 نماد دیگر ) تصویر شپاس | ومعادن | بترانس | تاپیکو


سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ( ومعادن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 8 ریال سود محقق کرده است وبر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 126 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 40% داده است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 23% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی از شرکت های صنعتی و معدنی گل گهر، ملی صنایع مس ایران و مجتمع غولاد خراسان بوده است.هم چنین سود حاصل از فروش سرمایه گذاری را نیز 49% کاهش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 84% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری 73% گاهش پیدا کرده است که به دلیل کاهش شدید سود دریافتی از شرکت ملی صنایع مس ایران در سال مالی جاری نسبت به سال مالی قبل بوده است.


ایران ترانسفو ( بترانس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

ایران ترانسفو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 117 ریال سود محقق کرده است وبر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 673 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 17% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 662 ریال سود پیش بینی کرده بود.نسبت بخ مدت مشابه سال قبل افت 22% داشته است.فروش کل همچون حاشیه سود ناخالص 3% افزایش پیدا کرده است.از طرفی به دلیل احتیاجات نقدینگی شرکت ام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی 43% افزایش پیدا کرده است.


حفاری شمال ( حفاری ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

حفاری شمال در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 218 ریال سود محقق کرده است وبر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 467 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 47% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 474 ریال سود گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 58% داشته است.فروش کل 26% و حاشیه سود ناخالص 18% کاهش پیدا کرده است که عامل اصلی افت سود هر سهم می باشد.


پتروشیمی فن آوران ( شفن ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

پتروشیمی فن آوران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 2050 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 28% داشته است.فروش کل 4% افزایش داشته اما حاشیه سود ناخالص افت 8% را به خود دیده است.سایر درآمدهای عملیاتی افت 15% داشته و به 702 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 56% داده است.


سرمایه گذاری خوارزمی ( وخارزم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

سرمایه گذاری خوارزمی مالکیت 611665696 عدد از سهام شرکت هلدینگ غدیر را با میانگین قیمت 693 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 57800000 عدد از این سهم را با قیمت 2173 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 86849 میلیون ریالی شناسایی کرده است.این معامله در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 7.26 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/07/30

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین مالکیت 181 میلیون عدد از سهام شرکت پالایش نفت اصفهان را با میانگین قیمت 2247 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 90331883 عدد از سهام فوق را با قیمت 3782 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 98465 میلیون ریالی شناسایی کرده است.همچنین مالکیت 722018822 عدد از سهام شرکت پتروشیمی اراک را با میانگین قیمت 1883 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 17426805 عدد از آن سهام را با قیمت 4472 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 45109 میلیون ریالی شناسایی کرده است.مالکیت 181639493 عدد از سهام شرکت پتروشیمی شیراز را با میانگین قیمت 1006 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 16010500 عدد از سهام فوق را با قیمت 3084 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 33260 میلیون ریالی شناسایی کرده است.از طرفی مالکیت 747210441 عدد از سهام شرکت پتروشیمی خراسان را با میانگین قیمت 1477 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 7789628 عدد از این سهام را با قیمت 4612 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 24709 میلیون ریالی شناسایی کرده است.همچنین مالکیت 457771124 عدد از سهام شرکت پتروشیمی فن آوران را با میانگین قیمت 7625 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشت و تعداد 285289 عدد از این سهم را با قیمت 18381 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 18822 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار دیگر معامله انجام گرفته تاثیر مثبت 5.09 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 12 آبان ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن