چه خبر از کدال امروز؟ ( شپاکسا | دارو | چکاوه | تاپیکو و 3 نماد دیگر )

227
telegram nokhbegan-start

چه خبر از کدال امروز؟ ( شپاکسا | دارو | چکاوه | تاپیکو و 3 نماد دیگر )

پاکسان ( شپاکسا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پاکسان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/06/30 به ازای هر سهم 442 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 682 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 65% از پیش بینی خود را پوشش داده است.البته با توجه ه جزییات متوجه می شویم که درآمد فروش کاهش پیدا کرده اما درآمدفروش کارمزدی و درآمد سرمایه گذاری با افزایش همراه گردیده است.نسبت نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 38% داشته است.فروش کل 17% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز با افت 2% همراه شده است.سایر درآمدهای عملیاتی افت 32% داشته است.از طرفی هزینه های مالی با افت 39% همراه گردیده است که به دلیل تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل می باشد.


کارخانجات دارو پخش ( دارو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کارخانجات دارو پخش در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 519 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 944 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 55% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در پیش بینی قبلی خود به ازای هر سهم 939 ریال سود گزارش کرده است.در سل مالی جاری افزایش سرمایه 25% را مصوب کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 60% می باشیم.فروش کل 37% رشد داشته است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز بهبود 2% داشته است.


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت امروز در کدال چه خبر بود؟ ( شپاکسا | دارو | چکاوه | تاپیکو و 3 نماد دیگر ) تصویر شپاکسا | دارو | چکاوه | تاپیکو


کاغذسازی کاوه ( چکاوه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کاغذسازی کاوه در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 93 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 262 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 35% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 12% داشته است که افزایش 6 میلیارد ریالی بهای تمام شده کالای فروش رفته یکی از مهم ترین دلایل آن به شمار می رود.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 35% داشته است که کاهش 6% حاشیه سود ناخالص نقش مهمی را در این موضوع ایفا می کند.


سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/02/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/05/31 به ازای هر سهم 21 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 3 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1395/02/31 به ازای هر سهم 550 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 17% همراه بوده است.درآمدهای متفرقه افت 6% داشته است که به دلیل کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.از طرفی هزینه های مالی نیز 8% افزایش پیدا کرده است که به دلیل وام های جدید است که در جهت تامین نیازهای نقدینگی اخذ شده است.


سرمایه گذاری ملت ( وملت ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/06/31

سرمایه گذاری ملت در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 5 ریال سود محقق کرده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 2 ریال زیان ساخته بود.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 18% داشته و به 20 میلیارد ریال رسیده است.از طرفی هزینه های مالی افت 32% داشته و به 7 میلیارد ریال رسیده است.


همکاران سیستم ( سیستم ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31

همکاران سیستم در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 198 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 33% داده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 31% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد ارایه خدمات رشد 32% داشته است اما حاشیه سود ناخالص 4% افت پیدا کرده است.یکی از نکات با اهمیت رشد 58% درآمدهای متفرقه می باشد که از عوامل اصلی ایجاد کننده اختلاف در سودآوری مدت 9 ماهه امسال می باشد.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 33% داده است.


فراورده های تزریقی و دارویی ایران ( دفرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران اینجا را کلیک نمایید.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 26 مهر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن