چه خبر از کدال امروز؟ ( شیران | آکنتور | اخابر | فخوز و 6 نماد دیگر )

287
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( شیران | آکنتور | اخابر | فخوز و 6 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Nov 2Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | اخابر | فخوز | شیران و 6 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( آکنتور | اخابر | فخوز | شیران و 6 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( شیران | آکنتور | اخابر | فخوز و 6 نماد دیگر )

صنایع شیمیایی ایران ( شیران ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/09/30 بر اساس عملکرد 9 ماهه

صنایع شیمیایی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 901 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای ازای هر سهم 1460 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 62% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 10% داشته است.یکی از مهمترین دلایل آن حدف سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در پیش بینی فعلی می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 30% داشته است.درآمد فروش 11% و حاشیه سود ناخالص 7% کاهش پیدا کرده است.از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز 71% افزایش پیدا کرده و به 314 میلیارد ریال رسیده است که می تواند به دلیل افزایش هزینه حمل محصولات یا هزینه استهلاک باشد.درآمدهای متفرقه نیز 75% کاهش داشته است و به 41 میلیارد ریال رسیده است که به ئلیل کاهش درآمد فروش اقساطی در کنار زیانده شدن تسعیر ارز می باشد.


کنتورسازی ایران ( آکنتور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کنتورسازی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 566 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2829 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 20% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 97% داشته است.فروش کل 8% کاهش پیدا کرده است از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، بهبود 14% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی نیز 47% کاهش را نشان می دهد که می تواند در نتیجه کاهش هزینه های استهلاک باشد.اما به دلیل احتیاجات نقدینگی شرکت وام اخذ کرده و به همبن دلیل هزینه های مالی 24% افزایش پیدا کرده است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( شیران | آکنتور | اخابر | فخوز و 6 نماد دیگر )


مخابرات ایران ( اخابر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

مخابرات ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 10 ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 559 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی 1 ریال بهبود پیدا کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 33% داشته استکه به دلیل رشد سود سپرده های بانکی می باشد.هزینه های عمومی و اداری و فروش 17% کاهش پیدا کرده است و به 726 میلیارد ریال رسیده است که احتملا به دلیل کاهش هزینه استهلاک تجهیزات و خدمات پیمانکاری می باشد.اما هزینه های مالی با افزایش 1401% به 294 میلیارد ریال رسیده است.


فولاد خوزستان ( فخوز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

فولاد خوزستان در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 184 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 334 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 55% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 75% داشته است.فروش کل 9% کاهش پیدا کرده است در حالی که حاشیه سود ناخالص به دلیل افزایش قیمت سنگ آهن، آهن قراضه و چدن و فروآلیاژها، افت 16% داشته است.از طرفی به دلیل مشکلات نقدینگی و احتیاج به منابع مالی جهت خرید مواد اولیه، شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی با افزایش 106% همراه شده و به 1156 میلیارد ریال رسیده است.


صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( فارس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 97 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1839 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل صفر ریال سود به ازای هر سهم گزارش کرده بود.علت رشد 97 ریالی سود هر سهم عمدتا به دلیل سود حاصل از فروش سهام پتروشیمی مبین می باشد.


کاشی تکسرام ( کترام ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کاشی تکسرام در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 4 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 68 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 50% داشته است.فروش کل 4% و حاشیه سود ناخالص 2% کاهش داده شده است.از طرفی به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر احتیاجات نقدینگی، هزینه های مالی 27% افزایش داده شده و به 48 میلیارد ریال رسیده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 95% داشته است.فروش کل 16% کاهش پیدا کرده است.از طرفی هزینه های مالی با افزایش 130% به 24 میلیارد ریال رسیده است.


سایپا آذین ( خاذین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

کاشی تکسرام در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 1471 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1519 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 97% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 17% داشته است.مهم تریم دلیل آن نیز کاهش 9% فروش کل بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 311% همراه شده است که دلیل اصلی آن کاهش 12% فروش کل و حاشیه سود ناخالص می باشد.


ملی صنایع مس ایران ( فملی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

ملی صنایع مس ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 43 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 153 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 28% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 39% داشته است.فروش کل 16% کاهش پیدا کرده است.هزینه های مالی و اداری 21% افزایش پیدا کرده است.از طرفی با توجه به کاهش فروش، موجودی سپرده های بانکی نیز کاهش پیدا کرده و به 994 میلیارد ریال رسانده شده است.از طرفی درآمدهای متفرقه نیز افت 32% داشته و به 292 میلیارد ریال رسیده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز افت 76% داشته است.فروش کل 38% کاهش پیدا کرده است و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز به دلیل افزایش قیمت قراضه و کنسانتره مس با افت 14% همراه شده است.


گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ( خگستر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 28 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 309 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 9% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 95% داشته است.سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت 100% ( معادل 477 میلیارد ریال ) داشته است که عمدتا به دلیل فروش سهام بانک پارسیان در سال مالی قبل بوده است.هم چنین سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 87% داشته است و به 58 میلیارد ریال رسیده است، دلیل اصلی آن کسب سود 328 میلیارد ریالی از بانک پارسیان در سال مالی قبل بوده است، ضمن آنکه سود دریافتی از بیمه پارسیان نیز 40 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.


ماشین سازی اراک ( فاراک ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

ماشین سازی اراک در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 238 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 120% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 33% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد فروش تغییر چندانی نداشته اما به دلیل افزایش بهای تولید، حاشیه سود ناخالص افت 5% داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی با افت 76% به 16 میلیارد ریال رسیده است از طرفی درآمد سرمایه گذاری نیز 28% کاهش را نشان می دهد که به دلیل اعمال هزینه های مربوط به پروژه احداث مجتمع آپارتمانی 29 طبقه ای بابلسر می باشد.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 125% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 10 آبان ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن