صدرا و خبری پس از مدتها!!

285
telegram nokhbegan-start
صدرا و خبری پس از مدتها!!Reviewed by Khalili on Oct 15Rating:

صدرا و خبری پس از مدتها!!

خصدرا بالاخره تصمیم گرفت تا مجمع فوق العاده شرکت خود را برگزار نماید . طی اطلاعیه ای که از سوی این شرکت منتشر شده است، قرار است در تاریخ 29 مهرماه، مجمع فوق العاده برگزار شود. در این مجمع قرار است در مورد شمولیت ماده 141 قانون تجارت تصمیم گیری شود. ماده 141 این را می گوید که اگر اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت، مورد شورو رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به شرکت ندهد باید درهمان جلسه وبا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجودکاهش دهد. درصورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن