عیدی سایت تحلیلها سال 93

سلام به شما کاربران عزیز تحلیلها

برای شما چند پیشنهاد داریم

اولین پیشنهاد ( یک سال خدمات حرفه ای برای شما که یک سهامدار حرفه ای هستید )

در پیشنهاد اول شما صاحب

یک سال عضویت حرفه ای تحلیلها با تمام مزایا آن  ( برای آشنایی با مزایا عضویت حرفه ای اینجا کلیک نمایید ) می شوید ،

یک سال عضویت پیامک طلایی سایت رادیو سهام خواهید شد  ( برای آشنایی با ویژگی های این طرح اینجا کلیک نمایید )

همچنین فیلم کوتاهی از دکتر شمس و دکتر نصیری اساتید دانشگاه و بورس که تهیه اختصاصی سایت تحلیلها است برای شما ارسال می گردد در این فیلم این اساتید که خود مدیر صندوق و کارگزاری هستند نظر خود را در مورد سال 93 بورس می گویند

مبلغ سه طرح فوق 700 هزار تومان است ( 440 هزار تومان عضویت حرفه ای یک ساله تحلیلها + 210 هزار تومان عضویت یک ساله پیامک طلایی + 50 هزار تومان فیلم ارزشمند تهیه شده )

اما عیدی ما به شما 260 هزار تومان است  ، و شما فقط 440 هزار تومان پرداخت خواهید کرد

 

اما پیشنهاد دوم ما :

با وجود اینکه پیشنهاد اول بهترین پیشنهاد ممکن است اما پیشنهاد دومی نیز برای شما داریم

تماما پیشنهاد اول فقط به مدت 6 ماه

6 ماه عضویت حرفه ای تحلیلها

6 ماه پیامک طلایی رادیو سهام

فیلم پیش بینی 93 از نگاه دو تن از بزرگان بورس

مبلغ سه طرح فوق 395 هزار تومان است ( 237 هزار تومان عضویت 6 ماهه تحلیلها + 109 هزار تومان عضویت پیامک طلایی رادیو سهام + 50 هزار تومان فیلم ارزشمند تهیه شده )

اما عیدی ما به شما 160 هزار تومان است  ، و شما فقط 236 هزار تومان پرداخت خواهید کرد

 

برای گرفتن هر یک از دو پیشنهاد فوق چه کنیم ؟

پیشنهاد اول : در قسمت ارتقا اشتراک عضویت تحلیلها عضویت یک ساله را انتخاب کنید و عملیات پرداخت را انجام دهید

یشنهاد دوم : در قسمت ارتقا اشتراک عضویت تحلیلها عضویت شش ماهه را انتخاب کنید و عملیات پرداخت را انجام دهید