امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فاذر | ستران | ارفع | چکارن | حتاید | بکاب | وپترو | ونوین | کمرجان | ساربیل )

718
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فاذر | ستران | ارفع | چکارن | حتاید | بکاب | وپترو | ونوین | کمرجان | ساربیل )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Feb 7Rating:

 امروز در کدال چه خبر بود؟ ( فاذر | ستران | ارفع | چکارن | حتاید | بکاب | وپترو | ونوین | کمرجان | ساربیل )

صنایع آذرآب(فاذر): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

صنایع آذرآب برای سال مالی منتهی به 1394/12/29، به ازای هر سهم 356 ریال سود پیش بینی نموده است، که نقش اصلی در درآمد هر سهم را ناشی از پروژه های نیروگاهی و پروژه های نفت و گاز می داند.شرکت بر اساس عملکرد 9 ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1393/12/29، به ازای هر سهم 308 ریال سود پیش بینی کرده است که تعدیل مثبت 21% نسبت به پیش بینی قبلی خود دارد و علت آن کاهش بهای تمام شده براوردی شرکت می باشد.


سیمان تهران(ستران): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه(حسابرسی شده)

شرکت سیمان تهران در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم357 ریال سود محقق کرده است، و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 730 ریال سود پیش بینی نموده است و 49% از پیش بینی هایش را پوشش داده است.در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1393 بر اساس 9 ماهه حسابرسی نشده سود هر سهم 738 ریال پیش بینی شده بود.هم چنین نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 26% داده است، که از جمله دلایل آن کاهش مقدار فروش محصولات و تغییر در ترکیب فروش شرکت همزمان با تخفیفات بسیار اعمال شده می باشد.


آهن و فولاد ارفع(ارفع): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

آهن و فولاد ارفع در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 488 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 516 ریال سود پیش بینی نموده است و 95% از پیش بینی خود را پوشش داده است.همچنین در پیش بینی اولیه خود نیز برای پایان سال مالی 1393، به ازای هر سهم 519 ریال سود پیش بینی نموده بود.


کارتن ایران(چکارن): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 10 ماهه

کارتن ایران در دوره 10 ماهه منتهی به 1393/10/30 به ازای هر سهم 372 ریال سود ساخته است، و بر اساس عملکرد 10 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 569 ریال سود پیش بینی نموده است و 65% را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 13% داده است که از جمله دلایل آن می توان به کاهش 1000 واحدی در فروش مقداری و افزایش 11.6% هزینه های مالی شرکت اشاره کرد.


تاید واتر خاورمیانه(حتاید): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تاید واتر خاورمیانه در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 487 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 779 ریال سود پیش بینی نموده است و 62.5% را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی خود برای پایان سال مالی 1393، به ازای هر سهم 776 ریال پیش بینی نموده بود.هم چنین نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 126% در درآمد هر سهم روبه رو بوده است که از دلایل آن می توان به کاهش بهای تمام شده شرکت هم زمان با افزایش فروش شرکت اشاره داشت.


جوشکاب یزد(بکاب): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد 3 ماهه

جوشکاب یزد در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 381 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 1347 ریال سود پیش بینی نموده است و در نتیجه 28% را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 3% داده است.هم چنین شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 36% در درآمد هر سهم روبه رو بوده است که افزایش 57% مواد روکشی به عنوان یکی از مواد اولیه شرکت، دلیل آن بوده است.


سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی(وپترو): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/02/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/08/30 به ازای هر سهم 43 ریال سود ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه خود برای سال مالی منتهی به 1394/02/31 به ازای هر سهم 151 ریال سود پیش بینی نموده است و 28% از سود را پوشش داده است.همچنین در پیش بینی بر اساس عملکرد 3 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/02/31 به ازای هر سهم 157 ریال پیش بینی کرده بود.عمده انتظارات شرکت کسب سود از شیمی بافت، پتروشیمی فن آوران و شیمی کربن می باشد.


بانک اقتصاد نوین(ونوین): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

بانک اقتصاد نوین در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 174 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 380 ریال سود پیش بینی نموده است.افزایش سود تسهیلات اعطایی و انتظار کسب 7000 هزار میلیارد ریال درآمدهای مشاع و حق الوکاله از جمله عوامل مدنظر جهت رسیدن به سود فوق بوده است.هم چنین نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل شاهد افت 30% در درآمد هر سهم بوده ایم که علت اصلی آن افزایش نرخ سود سپرده ها می باشد.


بازرگانی و تولیدی مرجان کار(کمرجان): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30

بازرگانی و تولیدی مرجان کار برای دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30، به ازای هر سهم 501 ریال سود ساخته است، و نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 29% روبه رو شده است که از دلایل آن کاهش فروش مقداری شرکت در کنار افزایش هزینه های فروش و عمومی و اداری که عمدتا به دلیل افزایش تورم بوده، می باشد.از طرفی آخرین پیش بینی درآمد هر سهم را به میزان 96% تحقق بخشیده است.


سیمان آرتا اردبیل(ساربیل): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30

سیمان آرتا اردبیل برای دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 2165ریال سود ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 22% روبه رو شده است، از دلایل آن می توان به کاهش فروش مقداری محصولات شرکت نسبت به دوره مالی قبل اشاره کرد. همچنین 85% از پیش بینی بر اساس عملکرد 9 ماهه را محقق کرده است که افت فروش مقداری پاکتی پوزولانی و نوع صادراتی آن از دلایل عدم تحقق 100% پیش بینی مذکور بوده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن