فملی با گزارش خود ….!!!

174
telegram nokhbegan-start
فملی با گزارش خود ....!!!Reviewed by Khalili on Jan 19Rating:

فملی هم گزارش خود را روانه بازار کرد. این شرکت با گزارش خود همه را با تعجب همراه کرد. در گزارش آمده که فملی پیش بینی سود خود را از 1358 ریال به 1373 ریال تغییر داده است و این تعدیل بسیار اندک را داشت. این در حالی است که سود محقق شده ی 9 ماهه هم مبلغ 937 ریال می باشد و این یعنی معادل 68.2 درصد. فملی با این گزارش سهم را با صف فروش همراه کرده است و باعث منفی شدن شدید بازار در همین  20 دقیقه ی ابتدایی شده است. به نظر می رسد برای چند روزی این جو فروش در این سهم حاکم باشد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن