فولاد صبا نور …

147
telegram nokhbegan-start
فولاد صبا نور ...Reviewed by Khalili on Dec 2Rating:

شرکت فولاد صبا نور که خبر تعدیل آ« را دیروز اعلام کرده بودیم، مورد بازگشایی قرار گرفت اما قیمت بازگشایی چندان مورد انتظاری نداشت. پایین باز شدن سهم می تواند روند مثبت را بروی روزهای آینده به دنبال داشته باشد و این سهم با نوسانات مثبت، پیشروی کند. سهم اهداف حدود 2500 تا 2600 تومان را در سر دارد. بنابراین برای کوتاه مدت هم می تواند جذاب به نظر رسد.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن