چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )

254
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Feb 5Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )

آهنگری تراکتورسازی ایران ( خاهن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/29

آهنگری تراکتورسازی ایران برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 به ازای هر سهم 285 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 243 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل را 26.4% رشد داده است که به دلیل افزایش حجم فروش قطعات فورج بوده است.از طرفی به دلیل افزایش 3% نرخ خرید شمش برای سال مالی آتی، حاشیه سود ناخالص افت 2% داده شده است.از طرفی با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی جاری، هزینه های مالی افت 26.4% پیدا کرده و به 44 میلیارد ریال رسیده است.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل مثبت 17% شده است.


فولاد آلیاژی ایران ( فولاژ ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

فولاد آلیاژی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 21 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 62 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 34% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 88% داده است.فروش کل 12% کاهش داده شده اما حاشیه سود ناخالص با بهبود 2% همراه شده است.هزینه های مالی را نیز با افت 17% همراه کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 119% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 70% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 27% و حاشیه سود ناخالص 2% کاهش پیدا کرده است که در مجموع منجر به افت 40% سود ناخالص شده اند.درآمدهای متفرقه نیز رشد 62% داشته و به 88 میلیارد ریال رسیده است.


گروه بهمن ( خبهمن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

گروه بهمن در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 10 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 296 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 3% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 75% داشته است.با وجود بهبود 3% حاشیه سود ناخالص، فروش کل افت 47% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 40% داشته و به 161 میلیارد ریال رسیده است.در9 ماهه سال مالی جاری درآمد عملیاتی فرعی 8 میلیارد ریالی گزارش کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل هزینه 28 میلیارد ریالی شناسایی کرده بود، درآمد متفرقه نیز افت 14% داشته که عمدتا به دلیل افت سود دریافتی از شرکت های بیمه ملت، سیمان غرب و به ویژه کاهش سود ناشی از اوراق مشارکت خارج از بورس بوده است.


سایپا آذین ( خاذین ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سایپا آذین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1768 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1795 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 98% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 18% داده است.دلیل اصلی آن نیز کاهش 30 میلیارد ریالی فروش کل و افزایش 11 میلیارد ریالی هزینه های مالی بوده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت سایپا آذین اینجا را کلیک نمایید.


زامیاد ( خزامیا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

زامیاد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 191 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 272 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 72% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 61% داشته است.فروش کل 11% و حاشیه سود ناخالص 6% بهبود داشته اند و در مجموع منجر به رشد 113% سود ناخالص شده اند.سایر هزینه های عملیاتی افزایش 37% داشته و به 111 میلیارد ریال رسیده است، از طرفی درآمدهای متفرقه نیز افت 51% داشته وبه 100 میلیارد ریال رسیده که عمدتا به دلیل کاهش شدید سپرده های بانکی بوده است.هزینه های مالی نیز به دلیل اخذ وام های سنگین کوتاه مدت با افزایش 90% همراه شده و به 507 میلیارد ریال رسیده است.


فولاد خوزستان ( فخوز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

فولاد خوزستان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 316 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 241 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 131% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 11% داشته است.فروش کل را 6% کاهش داده است، از طرفی هزینه های مالی را 24% کاهش داده و به 1922 میلیارد ریال رسانده است که نقش بسزایی در تعدیل مثبت روی داده داشته است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 67% داشته است.فروش کل 15% و حاشیه سود ناخالص 12% کاهش پیدا کرده است و در مجموع منجر به افت 50% سود ناخالص شده است.درآمدهای متفرقه در صورت مالی شرکت در نتیجه کاهش درآمد فروش اعتباری و به ویژه کاهش سود سپرده های بانکی حدود 400 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.


سایپا شیشه ( کساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سایپا شیشه در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 717 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1014 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 14% همراه شده است.مهم ترین دلیل این افت، کاهش 5 میلیارد ریالی سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش 2 میلیارد ریالی هزینه های مالی بوده است.


فنرسازی زر ( خزر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

فنرسازی زر در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 139 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 120 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 116% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 31% همراه شده است.فروش کل افت 20% داشته است و به 159 میلیارد ریال رسیده است از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز 5% کاهش پیدا کرده است و در مجموع منجر به افت 51% سود ناخالص شده است.سایر هزینه های عملیاتی نیز افت 53% ( حدود 10 میلیارد ریال ) داشته است.


صنایع ریخته گری ایران ( خریخت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

صنایع ریخته گری ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 192 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 217 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 89% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 152% داده است.فروش کل 24% و حاشیه سود ناخالص 15% افت داشته است و آیتم دوم به حاشیه زیان ناخالص 3% تبدیل شده است.در سال مالی جاری افزایش سرمایه 700% را تصویب کرده است، با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد سودآوری 14 ریالی به ازای هر سهم بوده ایم. فروش کل 39% کاهش پیدا کرده که به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش پوسته سیلندر و قطعات موتور بوده است.حاشیه سود ناخالص افت 22% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 9% تبدیل شده است.هزینه های مالی نیز با افزایش 292% به 20 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش وام های دریافتی جهت تامین مواد اولیه شرکت بوده است.


لبنیات کالبر ( غالبر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

لبنیات کالبر در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 40 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 188 ریال سود پیش بینی کرده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 189 ریال سود گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 65% داشته است.فروش کل 6% کاهش پیدا کرده است.اما نکته مهم کاهش 41% هزینه های عمومی و اداری و فروش می باشد که می تواند در نتیجه کاهش هزینه حمل و نقل محصوات یا کاهش هزینه استهلاک باشد.


شیر پاستوریزه پگاه خراسان ( غشان ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 420 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 629 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 67% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 75% داشته است.فروش کل افت 12% داشته است، از طرفی درآمدهای متفرقه نیز افت 100% ( معادل 100 میلیارد ریال ) داشته است که به دلیل سود 99 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی های ثابت در 9 ماهه سال مالی قبل بوده است.


شیر پاستوریزه پگاه اصفهان ( غشصفا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 920 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1102 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 84% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل مثبت 3% داشته است.فروش کل را 26% کاهش داده است اما به دلیل کاهش 33% هزینه های عمومی و اداری و فروش ( احتمالا به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل محصولات ) و کاهش 12 میلیارد ریالی هزینه های مالی تعدیل فوق رخ داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 25% داشته است.فروش کل 3% و هزینه های عمومی و اداری و فروش 4% کاهش پیدا کرده است.هزینه های مالی علی رغم افزایش شدید وام های کوتاه مدت دریافتی افت 20% داشته و به 15 میلیارد ریال رسیده است، از طرفی درآمدهای متفرقه رشد 253% داشته و به 14 میلیارد ریال رسیده که عمدتا به دلیل افزایش سود سپرده بانکی بوده است.


تولیدی نورد آلومینیوم ( فنوال ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تولیدی نورد آلومینیوم در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 16 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 28 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 57% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 10% داشته است که دلیل اصلی آن کاهش یک میلیارد ریالی درآمدهای متفرقه بوده است.در سال مالی جاری افزایش سرمایه 1230% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 42% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل افت 22% داشته که کاهش حجم فروش محصولات کلد و ورقه های آلومینیومی از دلایل اصلی آن به شمار می رود، از طرفی حاشیه سود ناخالص بهبود 6% داشته که در مجموع منجر به رشد 9% سود ناخالص شده است.اما سایر هزینه های عملیاتی افزایش 51% را به خود دیده و به 35 میلیارد ریال رسیده است.


تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا ( کتوکا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 548 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 841 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 65% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 11% داشته است.فروش کل 3% افزایش و حاشیه سود ناخالص 5% کاهش داده شده است.از طرفی درآمدهای متفرقه با رشد 187% داده شده و به 12 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل سود 9 میلیارد ریالی ناشی از فروش دارایی های ثابت تا پایان سال می باشد.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا اینجا را کلیک کنید.


محور سازان ایران خودرو ( خوساز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

محور سازان ایران خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 2 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 3 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 67% از پیش بینی خود را پوشش داده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت محور سازان ایران خودرو اینجا را کلیک نمایید.


ارتباطات سیار ایران ( همراه ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

ارتباطات سیار ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 4860 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 6808 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت ارتباطات سیار ایران اینجا را کلیک نمایید.


صنایع فولاد آلیاژی یزد ( فولای ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

صنایع فولاد آلیاژی یزد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 172 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 406 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 42% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در پیش بینی اولیه به ازای هر سهم 401 ریال سود گزارش کرده بود.

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از عملکرد 9 ماهه شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد اینجا را کلیک کنید.


ذوب آهن اصفهان ( ذوب ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

ذوب آهن اصفهان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 905 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازایی هر سهم 132 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 31% داشته و به 21798 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل کاهش 9% نرخ و 30% حجم فروش بوده است.از طرفی حاشیه سود ناخالص افت 20% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 2% تبدیل شده است.سایر هزینه های عملیاتی افزایش 249% داشته و به 1151 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد.هزینه های مالی نیز افزایش 45% داشته و به 4244 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش وام های دریافتی به ویژه وام های کوتاه مدت بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 122% داده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( فولاژ | خبهمن | خاذین | ذوب و 23 نماد دیگر )


آبسال ( لابسا ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

آبسال در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 11 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 50% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 94% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل رشد 4% داشته اما به دلیل افزایش احتمالی قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته و در مجموع منجر به افت 15% سود ناخالص شده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 38% داشته و به 72 میلیارد ریال رسیده است.به دلیل افزایش وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی 41% افزایش داشته و به 91 میلیارد ریال رسیده است.هم چنین درآمدهای متفرقه نیز با افت 78% به 3 میلیارد ریال ( افت 13 میلیارد ریالی ) رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 9% داده است.


بانک حکمت ایرانیان ( حکمت ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

بانک حکمت ایرانیان در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 27 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 50% داشته است.درآمدهای مشاع رشد 149% داشته و به 3048 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش 1348 میلیارد ریالی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها می باشد.اما سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع نیز افزایش 10% داشته است.سایر درآمدها افت 88% ( معادل 143 میلیارد ریال ) داشته در حالی که هزینه های عمومی و اداری و فروش با افزایش 77% به 688 میلیارد ریال رسیده است.این بانک پیش بینی اولیه خود را پوشش 56% داده است.


ایرکا پارت صنعت ( خکار ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

ایرکا پارت صنعت در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 70 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 91% داشته است.فروش کل افت 42% داشته که عمدتا به دلیل افت شدید حجم فروش مجموعه واتر پمپ و دریچه هوا بوده است.البته به دلیل افزایش احتمالی قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 21% داشته است که در مجموع منجر به افت 76% سود ناخالص شده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 8% داده است.


توکا رنگ فولاد ( شتوکا ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

توکا رنگ فولاد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 223 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 20% داشته است.فروش کل افت 13% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش رنگ های صنعتی می باشد، از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 4.5% داشته است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 76% داشته است.


سرمایه گذاری شاهد ( ثشاهد ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری شاهد در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 34 ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 55% داشته است.علی رغم افت 10% حاشیه سود ناخالص، به دلیل رشد مناسب و 351% درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی، سود ناخالص رشد 293% داشته است.اما درآمدهای متفرقه افت 81% داشته و به 4 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 11% داده است.برای سال مالی منتهی به 1395/03/31 بر اساس عملکرد 6 ماهه همچون پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 308 ریال سود پیش بینی کرده است.


سرمایه گذاری مسکن زاینده رود ( ثرود ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 66% داشته است.دلیل اصلی آن افت 58% درآمد حاصل از فروش پروژه های ساختمانی بوده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 8% داده است.


سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ( وتوصا ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/10/30

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مالکیت 27 میلیون سهم از شرکت فولاد خوزستان را با میانگین قیمت 6959 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام فوق را با قیمت 2351 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 124434 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 200 میلیون عدد از سهام شرکت بانک خاورمیانه را با قیمت 1483 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 15461607 عدد از سهام شرکت مزبور را با قیمت 2962 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 22857 میلیون ریالی شناسایی کرده است.این معاملات در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 48.52 ریالی ( با لحاظ سرمایه جدید ) به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/10/30

سرمایه گذاری دارویی تامین مالکیت 142500000 عدد از سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین را با قیمت 1015 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 16499500 عدد ازر سهام فوق را با قیمت 16748 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این ببت سود 198849 میلیون ریالی شناسایی کرده است.این معامله در کنار دیگر معاملات تاثیر مثبت 68.71 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری اعتبار ایران ( خعتبار ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/10/30

سرمایه گذاری اعتبار ایران مالکیت 10 میلیون عدد از سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین را با میانگین قیمت 3219 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام فوق را با قیمت 2370 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 8491 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 2228331 عدد از سهاتم شرکت سیمان فارس و خوزستان را با میانگین قیمت 3772 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل سهام مزبور را با قیمت 1470 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 5129 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 57.39 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 12 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن