فولاژ …

304
telegram nokhbegan-start
فولاژ ...Reviewed by Khalili on Jan 23Rating:

فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) هم گزارش داد. این شرکت پیش بینی سود هر سهم خود را 770 ریال اعلام کرد و هیچ تغییری را نسبت به گزارش قبلی نداشته است. فولاژ در طول 9 ماه هم توانست 534 ریال از پیش بینی را تحقق واقعی بخشد. یعنی معادل 69 درصد. این سهم پتانسیل هایی را برای آینده دارد. طرح های توسعه ای این شرکت نزدیک به پایان کار است و این طرح ها در آینده بر سود شرکت مستقیماً تاثیر خواهند داشت. سرمایه گذاران در این نوع صنایع باید با دیدهای زمانی بلندتری نسبت به دیگر سهام داشته باشند.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن