قشکر تعدیل منفی داد…

200
telegram nokhbegan-start
قشکر تعدیل منفی داد...Reviewed by معراج موسوی on Jul 17Rating:

شکر شاهرود ( قشکر ) سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/06/91 خود را از 55 تومان به 50 تومان کاهش داده است و در 9 ماهه نیز 56 درصد از آن را محقق کرده است.268 ریال از سود 50 تومانی نیز ناشی از اجاره مزرعه می باشد

در حالی که نرخ شکر حاصل از چغندر در پیش بینی سال مالی مبلغ 1128 تومان در هر کیلو در نظر گرفته شده است که در 9 ماهه این نرخ به 1080 تومان رسیده است.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن