قطار تعدیل EPS و P/E شرکتها

444
telegram nokhbegan-start
قطار تعدیل EPS و P/E شرکتهاReviewed by کارشناس on Feb 27Rating:

با سلام خدمت کاربران گرامی رادیو سهام

مطلبی را تحت عنوان گزارشات پیش بینی سود شرکت ها و همچنین تعدیل نسبت قیمت به درآمد(P/E) آنها با توجه به سود پیش بینی شده 93 برای شما کاربران گرامی آماده نموده ایم که می توانید به صورت خلاصه مطالعه نمایید.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

کاربران گرامی برای مشاهده بهتر و واضح تر جدول اینجا را می توانید کلیک نمایید

نماد سال مالی آخرین پیش بینی EPS درصد تغییر نسبت به سال گذشته  قیمت سهم  P/E سهم
سنیر 93/ 12/ 29  ریال           2,199 -21%  ریال   22,210 10.1
پارسان 92/ 12/ 29  ریال           2,042 0%  ریال   11,766 5.76
شپاس 93/ 12/ 29  ریال           5,220 13%  ریال   28,436 5.45
وسدید 92/ 12/ 29  ریال          1,125- 0%  ریال     4,073 -3.6
رتکو 93/ 12/ 29  ریال           1,133 28%  ریال   10,751 9.49
نبروج 92/ 12/ 29  ریال             162 0%  ریال       921 5.69
دی 93/ 12/ 29  ریال             320 19%  ریال     1,971 6.16
رمپنا 92/ 12/ 29  ریال             493 2%  ریال   10,354 21
سقاین 93/ 12/ 29  ریال           4,435 -7%  ریال   52,020 11.7
دزهراوی 93/ 12/ 29  ریال           7,225 17%  ریال   33,308 4.61
فنوال 93/ 12/ 29  ریال             435 -25%  ریال     5,331 12.3
پخش 93/ 12/ 29  ریال             783 -3%  ریال     5,177 6.61
شاملا 93/ 12/ 29  ریال           2,012 0%  ریال   12,213 6.07
غمینو 93/ 12/ 29  ریال             668 1%  — 
ملت 93/ 12/ 29  ریال             288 5%  ریال     2,120 7.36
کنور 93/ 12/ 29  ریال           1,469 -7%  ریال   15,043 10.2
غپینو 92/ 12/ 29  ریال             978 0%  ریال     6,945 7.1
قپیرا 93/ 04/31  ریال             827 0%  ریال     6,781 8.2
کپشیر 93/ 12/ 29  ریال             970 8%  ریال     7,407 7.64
سفار 93/ 12/ 29  ریال             744 21%  ریال     3,709 4.99
سبحان 93/ 12/ 29  ریال           6,298 38%  ریال   34,834 5.53
خشرق 93/ 12/ 29  ریال             160 3%  ریال     2,255 14.1
شرمان 92/ 12/ 29  ریال           5,119 -13%  — 
خمحرکه 93/12/29  ریال             372 226%  ریال     2,920 7.85
چفیبر 93/12/29  ریال             201 224%  ریال     5,437 27
خاذین 93/12/29  ریال               98 159%  ریال     3,003 30.6
کدما 93/12/29  ریال           2,531 149%  ریال   18,532 7.32
مفاخر 93/12/29  ریال             561 107%  ریال     6,350 11.3
ختوقا 93/12/29  ریال               84 100%  ریال     2,558 30.5
کترام 93/12/29  ریال             168 100%  ریال     2,166 12.9
خموتور 93/12/29  ریال             245 99%  ریال     2,187 8.93
سصوفی 93/12/29  ریال             910 54%  ریال     5,078 5.58
حپترو 93/12/29  ریال               86 54%  ریال     4,242 49.3
فاذر 93/12/29  ریال             180 47%  ریال     2,454 13.6
سخزر 93/12/29  ریال           1,129 40%  ریال     6,721 5.95
دانا 93/12/29  ریال               81 40%  ریال     1,650 20.4
سبحان 93/12/29  ریال           6,298 38%  ریال   34,834 5.53
وکار 93/12/29  ریال             501 34%  ریال     2,988 5.96
کپارس 93/12/29  ریال           1,914 33%  ریال   10,465 5.47
کماسه 93/12/29  ریال             802 33%  ریال     6,675 8.32
دیران 93/12/29  ریال           1,335 32%  ریال     8,834 6.62
رتکو 93/12/29  ریال           1,133 28%  ریال   10,751 9.49
وملی 93/12/29  ریال             555 30%  ریال     4,846 8.73
دالبر 93/12/29  ریال           2,541 26%  ریال   14,326 5.64
خرینگ 93/12/29  ریال             180 28%  ریال     3,778 21
وپخش 93/12/29  ریال           3,019 26%  ریال   21,073 6.98
قزوین 93/12/29  ریال             450 25%  ریال     4,749 10.6
سفار 93/12/29  ریال             744 21%  ریال     3,709 4.99
کساوه 93/12/29  ریال           2,176 21%  ریال   16,407 7.54
شفارا 93/12/29  ریال           4,812 19%  ریال   36,033 7.49
رانفور 93/12/29  ریال           3,797 19%  ریال   27,143 7.15
دسبحا 93/12/29  ریال           1,470 19%  ریال     8,997 6.12
دی 93/12/29  ریال             320 19%  ریال     1,971 6.16
همراه 93/12/29  ریال         12,622 18%  ریال   59,492 4.71
غاذر 93/12/29  ریال             364 18%  ریال     4,110 11.3
اخابر 93/12/29  ریال             535 18%  ریال     3,159 5.9
زمگسا 93/12/29  ریال           5,758 16%  ریال   33,781 5.87
وپارس 93/12/29  ریال             628 16%  ریال     4,051 6.45
خفنر 93/12/29  ریال             167 16%  ریال       842 5.04
بمپنا 93/12/29  ریال           1,814 15%  ریال   11,100 6.12
رکیش 93/12/29  ریال             712 15%  ریال     6,686 9.39
دتماد 93/12/29  ریال           3,750 14%  ریال   23,332 6.22
کخاک 93/12/29  ریال           6,081 14%  ریال   48,301 7.94
درازک 93/12/29  ریال           3,347 14%  ریال   22,770 6.8
افرانت 93/12/29  ریال             762 13%  ریال   15,376 20.2
سبهان 93/12/29  ریال           8,800 13%  ریال   44,271 5.03
غمهرا 93/12/29  ریال             771 12%  ریال     7,361 9.55
شتران 93/12/29  ریال         66,272 12%  ریال 815,730 12.3
دجابر 93/12/29  ریال           1,645 12%  ریال     8,574 5.21
دفرا 93/12/29  ریال           1,199 12%  ریال     6,962 5.81
ستران 93/12/29  ریال             990 12%  ریال     5,018 5.07
البرز 93/12/29  ریال             108 10%  ریال     1,464 13.6
سفانو 93/12/29  ریال           1,358 10%  ریال     6,324 4.66
غسالم 93/12/29  ریال             187 10%  ریال     2,786 14.9
میهن 93/12/29  ریال             198 10%  ریال     1,704 8.61
والبر 93/12/29  ریال             900 9%  ریال     6,173 6.86
ثاباد 93/12/29  ریال             235 9%  ریال     3,233 13.8
شرانل 93/12/29  ریال           2,704 8%  ریال   14,026 5.19
شپاس 93/12/29  ریال           5,220 7%  ریال   28,436 5.45
کلوند 93/12/29  ریال             250 6%  ریال     3,207 12.8
دارو 93/12/29  ریال           1,552 6%  ریال   11,558 7.45
قصفها 93/12/29  ریال             760 6%  ریال     7,742 10.2
دفارا 93/12/29  ریال           1,759 5%  ریال   14,336 8.15
حفاری 93/12/29  ریال             935 4%  ریال     8,775 9.39
خگستر 93/12/29  ریال             534 4%  ریال     4,553 8.53
فاما 93/12/29  ریال             635 3%  ریال     8,941 14.1
بسویچ 93/12/29  ریال             485 3%  ریال     4,799 9.89
ونوین 93/12/29  ریال             408 2%  ریال     3,016 7.39
کچاد 93/12/29  ریال           1,035 2%  ریال     8,363 8.08
چکارن 93/12/29  ریال             785 2%  ریال     6,246 7.96
شنفت 93/12/29  ریال           3,926 2%  ریال   32,144 8.19
فخوز 93/12/29  ریال           1,966 1%  ریال     8,932 4.54
دسینا 93/12/29  ریال           2,402 1%  ریال   18,806 7.83
شلعاب 93/12/29  ریال           1,403 1%  ریال     9,329 6.65
بپاس 93/12/29  ریال             525 1%  ریال     3,785 7.21
سصفها 93/12/29  ریال           1,205 0%  ریال   16,059 13.3
فسپا 93/12/29  ریال           1,428 0%  ریال     9,720 6.81
سخاش 93/12/29  ریال           1,701 0%  ریال   11,622 6.83
دامین 93/12/29  ریال           2,208 -4%  ریال   14,442 6.54
شبندر 93/12/29  ریال           2,180 -4%  ریال   14,466 6.64
فملی 93/12/29  ریال             481 -5%  ریال     3,625 7.54
ساراب 93/12/29  ریال             565 -6%  ریال     3,516 6.22
کشرق 93/12/29  ریال             559 -7%  ریال   10,044 18
فجام 93/12/29  ریال           1,895 -8%  ریال   15,488 8.17
فروس 93/12/29  ریال             365 -9%  ریال     4,204 11.5
زنگان 93/12/29  ریال             241 -9%  ریال     4,211 17.5
سیستم 93/12/29  ریال             801 -9%  ریال     5,052 6.31
فخاس 93/12/29  ریال             498 -10%  ریال     9,871 19.8
سکرما 93/12/29  ریال           1,265 -10%  ریال     9,282 7.34
دتولید 93/12/29  ریال           2,068 -10%  ریال   15,271 7.38
سمازن 93/12/29  ریال           3,140 -12%  ریال   21,164 6.74
سبجنو 93/12/29  ریال             916 -13%  ریال     6,597 7.2
شبهرن 93/12/29  ریال           7,068 -14%  ریال   42,311 5.99
وبشهر 93/12/29  ریال             438 -15%  ریال     3,503 8
پکرمان 93/12/29  ریال           1,514 -17%  ریال     9,213 6.09
کطبس 93/12/29  ریال             345 -18%  ریال     3,799 11
پارسیان 93/12/29  ریال             468 -18%  ریال     2,938 6.28
کاما 93/12/29  ریال           1,523 -19%  ریال   12,047 7.91
مارون 93/12/29  ریال           5,530 -20%  ریال   32,184 5.82
شاراک 93/12/29  ریال           3,711 -20%  ریال   23,969 6.46
سدور 93/12/29  ریال           1,719 -22%  ریال   16,931 9.85
ومعادن 93/12/29  ریال             423 -26%  ریال     3,754 8.87
فجر 93/12/29  ریال             454 -27%  ریال     5,275 11.6
مداران 93/12/29  ریال             172 -26%  ریال     3,743 21.8
ولساپا 93/12/29  ریال             250 -31%  ریال     1,752 7.01
کروی 93/12/29  ریال             319 -34%  ریال     2,307 7.23
شکلر 93/12/29  ریال           1,100 -35%  ریال     9,096 8.27
خنصیر 93/12/29  ریال             460 -36%  ریال     7,466 16.2
فاسمین 93/12/29  ریال           1,021 -38%  ریال     8,277 8.11
وساپا 93/12/29  ریال             205 -48%  ریال     1,340 6.54
خمحور 93/12/29  ریال               99 -50%  ریال     3,421 34.6
شدوص 93/12/29  ریال             312 -50%  ریال     4,177 13.4
غنوش 93/12/29  ریال             206 -50%  ریال     4,211 20.4
کرازی 93/12/29  ریال             182 -51%  ریال     2,770 15.2
فراور 93/12/29  ریال             241 -64%  ریال     4,257 17.7
فایرا 93/12/29  ریال             353 -64%  ریال     4,366 12.4
ونفت 93/12/29  ریال             146 -68%  ریال     2,557 17.5
فلوله 93/12/29  ریال               55 -77%  ریال     1,608 29.2
کبافق 93/12/29  ریال             678 -86%  ریال   28,993 42.8
بساما 93/12/29  ریال             372  ریال     2,553 6.86
خساپا 93/12/29  ریال               11  ریال     1,843 168
میدکو 93/12/29  ریال             278 66%  ریال     6,195 22.3
خپارس 93/12/29  ریال               52  ریال     1,822 35
سرود 93/12/29  ریال           1,328 30%  ریال     6,013 4.53
شپترو 93/12/29  ریال           2,502 -11%  ریال   14,473 5.78

کاربران گرامی در صورتی که در مشاهده جدول با مشکل روبرو شدند می توانند اینجا را کلیک نمایند.

bashgah-banner nokhbegan-start