قند ثابت خراسان

215
telegram nokhbegan-start
قند ثابت خراسان Reviewed by Sara_595 on Sep 3Rating:

با بررسی نمودار شرکت  قند ثابت خراسان  قیمت یک ساختار 5 موجی دارد که اکنون در موج 5 خود قرار گرفته است. هدف اول این موج محدوده 533 تومان و هدف دوم 615 تومان می باشد. هر چه قیمت به هدف دوم نزدیک تر شود خروج از سهم منطقی تر خواهد بود، حمایت کوتاه مدت این سهم 440 تومان است

 
تصویر
bashgah-banner

3 نظرها

نطر گذاشتن