قند چهارمحال و …

206
telegram nokhbegan-start
قند چهارمحال و ...Reviewed by Khalili on Feb 19Rating:

شاهد بودیم که قچار هم گزارش جدیدی را به بازار داد. این شرکت پیش بینی سود سال مالی 92 خود را مبلغ 453 ریال اعلام کرد. این در حالی است که پیش بینی سود امسال این سهم در آخرین گزارشش 445 ریال بوده است. پیش بینی سود هر سهم مالی منتهی به 29/12/92 به مبلغ 453 ریال در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی 91 به ترتیب: درآمد فروش 9% افزایش، بهای تمام شده فروش 9% افزایش، سود ناخالص 5% افزایش، سود عملیاتی 10% افزایش، و سود خالص 6% افزایش را نشان می دهد.
 
نکات موجود در گزارش
الف. پیش بینی خرید مقدار 110،000 تن چغندر با میانگین عیار 17.5% و ضریب استحصال 14.5% به نرخ تمام شده هر کیلو 1.985 ریال، تولید و فروش مقدار 15.631 تن شکر استحصالی از این محل به نرخ میانگین هر کیلو 15.850 ریال می باشد.
ب. پیش بینی خرید مقدار 60.000 تن شکر خام به نرخ میانگین هر کیلو 13.000 ریال، و تصفیه و تبدیل مقدار 57.600 تن و فروش مقدار 52.600 تن شکر استحصالی از این محل به نرخ فروش میانگین هر کیلو 15.850 ریال می باشد، که مقدار 10.000 تن آن نیز به سال بعد منتقل می گردد. همچنین، در فرآیند تبدیل شکر سفید از محل شکر خام خریداری شده، معادل 4 درصد ضایعات معمول کسر گردیده است.
ج. پیش بینی انجام عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام به مقدار 20.000 تن و به نرخ هر کیلو 1.050 ریال می باشد.
د. پیش بینی تولید و فروش مقدار 8.965 تن تفاله خشک به نرخ فروش میانگین 5.287 ریال می باشد.
 
bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن