موقعیت «واتی» …

288
telegram nokhbegan-start
موقعیت «واتی» ...Reviewed by Khalili on Jul 3Rating:

امروز واتی از جمله سهم هایی است که مورد توجه سهامداران قرار گرفته و صف خرید تشکیل داده است. این سهم در صف اولیه ای که تشکیل شده بود، توانست عرضه هایی را داشته باشد اما مجدداً صف این سهم ایجاد شد. این سهم از مقاومت حدود 600 تومانی خود با موفقیت توانست عبور کند و اهداف جدیدی را برای خود در نظر گیرد. از نظر بنیادی نیز این سهم به سهم شیران بسیار وابسته است و با توجه به عملکرد خوب شیران، می توان انتظار تعدیل مثبت در سهم را در آینده نه چندان دور داشت.

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن