نظر مدیرعامل پتروشیمی شیراز نسبت به خوراک!

192
telegram nokhbegan-start
نظر مدیرعامل پتروشیمی شیراز نسبت به خوراک!Reviewed by Khalili on May 25Rating:

مدیر عامل شرکت پتروشیمی شیراز اعلام نموده که کارگروهی از طرف دولت در خصوص افزایش قیمت خوراک و همچنین قیمت کود اوره در حال بررسی می باشند. فعلاً با توجه به ابهاماتی که در هم در نرخ خوراک و هم در نرخ اوره وجود دارد، پیش بینی سود سال 92 و همچنین عملکرد سال 91 موجب تغییر خواهد شد که به گقته ی مدیرعامل این تغییرات بعد از حسابرسی اعلام خواهد شد. این مدیرعامل نیز نسبت به اعمال تغییر نرخ خوراک از تاریخ 1 مهر سال 91 اعتراض داشته و فرموده که عطف به ماسبق کردن این بخش نامه با توجه به اینکه گزارش عملکرد سال 91 اعلام شده است، منطقی به نظر نمی رسد. همچنین افزوده که افزایش نرخ خوراک می تواند از قدرت رقابت شرکت های پتروشیمی در عرصه ی بین المللی بکاهد.

bashgah-banner nokhbegan-start

2 نظرها

نطر گذاشتن