نگاهی بر بر وضعیت بنیادی پتروشیمی جم …

284
telegram nokhbegan-start
نگاهی بر بر وضعیت بنیادی پتروشیمی جم ...Reviewed by Khalili on Sep 16Rating:

نگاهی به وضعیت بنیادی پتروشیمی جم

معرفی شرکت :

طرح الفین دهم (پتروشیمی جم) یکی از طرحهای برنامه استراتژیک توسعه صنایع پتروشیمی کشور میباشد که مراحل مقدماتی و توجیهات فنی و اقتصادی آن در سال 1378 در مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گرفته و شروع مراحل اجرائی آن در سال 1379 به شرکت پتروشیمی جم واگذار گردیده است. طبق اظهارات این شرکت بزرگترین واحد الفین کشور و جهان می باشد.  این شرکت دارای 2 فاز و 9 واحد تولیدی می باشد.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

از محصولات تولیدی این شرکت می توان به الفین، بوتادین، پلی اتیلن سبک خطی ،پلی اتیلن سنگین، بوتن اشاره کرد. این شرکت قصد دارد محصول گرید CRP100 را نیز در آینده ای نزدیک برای اولین بار در ایران به تولید برساند.

سهامداران عمده :

تعداد سهام

درصد مالکیت

نام سهامدار

900 M

18.750

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین

900 M

18.750

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

900 M

18.750

صندوق بازنشستگی کشوری

442 M

9.190

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

340 M

7.090

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین بخش1

274 M

5.710

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بخش1

197 M

4.100

صندوق بازنشستگی کشوری بخ ش اول دارایی

91 M

1.900

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

73 M

1.520

شرکت س اتهران س.خ

58 M

1.210

شرکت س اخراسان رضوی س.خ

50 M

1.030

شرکت س افارس س.خ

 بررسی وضعیت تولید و فروش:

 

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول

پیش بینی دوره منتهی به 29/12/92

واقعی دوره منتهی به

31/3/1392

واقعی دوره منتهی به 31/3/1391

درصد تغییر

واقعی سال منتهی به 30/12/1391

اتیلن

990,000

213,215 تن

243,401 تن

(12.40)

896,500 تن

پروپیلن

183,000

61,133 تن

37,789 تن

61.77

164,042 تن

پلی اتیلن سنگین

276,000

68,029 تن

68,554 تن

(0.77)

272,223 تن

پلی اتیلن سبک

276,000

75,042 تن

62,578 تن

19.92

261,444 تن

بنزین پیرولیز

129,600

48,545 تن

45,224 تن

7.34

166,940 تن

نفت کوره

24,000

4,588 تن

4,974 تن

(7.76)

17,628 تن

سایر

65,000

0 تن

45,841 تن

0.00

39,528 تن

بوتادین

69,000

10,782 تن

9,322 تن

15.66

38,301 تن

بوتن 1

20,000

4,272 تن

5,048 تن

(15.37)

13,386 تن

جمع

2,032,600

485,606

522,731

(7.10)

1,869,992

 

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول

پیش بینی دوره منتهی به 29/12/92

واقعی دوره منتهی به 1392/03/31

واقعی دوره منتهی به 1391/03/31

درصد تغییر

واقعی سال منتهی به 1391/12/30

اتیلن

437,000

166,680 تن

174,518 تن

(4.49)

363,264 تن

پروپیلن

183,000

57,627 تن

37,790 تن

52.49

151,529 تن

پلی اتیلن سنگین

276,000

56,758 تن

52,762 تن

7.57

262,544 تن

پلی اتیلن سبک

276,000

49,948 تن

53,200 تن

(6.11)

262,159 تن

بنزین پیرولیز

129,600

49,068 تن

46,708 تن

5.05

168,466 تن

نفت کوره

24,000

4,608 تن

4,753 تن

(3.05)

17,690 تن

سایر

0

143 تن

1,568 تن

(90.88)

1 تن

بوتادین

69,000

18,201 تن

11,712 تن

55.40

37,439 تن

بوتن 1

17,000

619 تن

430 تن

43.95

5,749 تن

جمع

1,411,600

403,652

383,441

5.27

1,268,841

 

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول

پیش بینی دوره منتهی به 29/12/92

واقعی دوره منتهی به 1392/03/31

میلیون ریال

واقعی دوره منتهی به 1391/03/31

درصد تغییر

واقعی سال منتهی به 1391/12/30

میلیون ریال

اتیلن

12,337,200

4,298,442

2,126,328

102.15

9,089,801

پروپیلن

4,026,000

1,299,258

429,525

202.49

2,662,883

پلی اتیلن سنگین

11,078,560

2,066,406

1,086,806

90.14

8,817,971

پلی اتیلن سبک

11,078,560

1,439,355

908,041

58.51

8,629,955

بنزین پیرولیز

2,332,800

938,273

490,767

91.19

2,635,267

نفت کوره

175,200

44,087

28,875

52.68

113,490

سایر

0

4,278

20,441

(79.07)

87,839

بوتادین

4,195,200

599,541

478,678

25.25

1,972,190

بوتن 1

584,000

22,956

9,489

141.92

187,373

جمع

45,807,520

10,712,596

5,578,950

92.02

34,196,769

به راحتی می توانیم از جداول بالا به متوسط قیمت پیش بینی شده برای محصولات در طی کل سال مالی و همچنین متوسط قیمت واقعی فروش محصولات در 3 ماهه برسیم تا ببینیم این دو تا چه حد با یکدیگر اختلاف دارند. جدول زیر این اختلاف را به نمایش می گذارد:

نام محصول

متوسط قیمت فروش طی 3 ماهه ابتدایی سال مالی 92

(ریال / تن)

متوسط قیمت فروش پیش بینی شده برای کل سال مالی 92

(ریال / تن)

اتیلن

25,788,589

28,231,579

پروپیلن

22,545,994

22,000,000

پلی اتیلن سنگین

36,407,308

40,139,710

پلی اتیلن سبک

28,817,070

40,139,710

بنزین پیرولیز

19,121,892

18,000,000

نفت کوره

9,567,491

7,300,000

بوتادین

32,940,003

60,800,000

بوتن 1

37,085,622

34,352,941

با توجه به جدول بالا مشاهده می کنیم که قیمت فروش 3 ماهه با پیش بینی قیمت فرش برای کل سال در برخی محصولات افزایشی و در برخی دیگر کاهشی بوده است. با یک حساب و کتاب سر انگشتی اگر پیش بینی های تولید و فروش را بر مبنای همین محاسبات 3 ماهه در نظر بگیریم،  به مجموع فروش حدود 42850 میلیارد ریال می رسیم. اما در پیش بینی شرکت میزان مبلغ فروش برای کل سال 45807 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین با توجه به این اطلاعات 3 ماهه، امکان تعدیل مثبت برای سال مالی 92 کم ارزیابی می شود. مگر در گزارش 6 ماهه میزان فروش و تولید شرکت اختلافاتی با گزارش 3 ماهه داشته باشد و رونق فروش را در شرکت شاهد باشیم.

از طرفی این شرکت 47 درصد از محصولاتش را به خارج از کشور صادر می کند و مبلغ ارز دلار را نیز در بودجه خود ظاهراً 3122 تومان در نظر گرفته است که با قیمت های فعلی در بازار آزاد ارز نیز سنخیت دارد. یکی از راه های این شرکت برای تعدیل مثبت می تواند از همین راه تسعیر ارز باشد.

یک سناریوی دیگر در بررسی این شرکت این است که قیمت محصولات این شرکت که صادر می شوند را مطابق با قیمت های جهانی در نظر بگیریم و برای محصولات داخلی نیز، نرخ واقعی آنها در داخل کشور را لحاظ کنیم. به این صورت می توانیم به میزان فروش حدود 50000 میلیارد ریال نیز برسیم که به ازای هر سهم چیزی حدود 420 تومان خواهد بود. البته این موضوع را نیز باید در نظر بگیریم که فروش شرکت های ایرانی با توجه به شرایط تحریم محصولات پتروشیمی به نرخ های کاملاً واقعی صورت نمی گیرد و معمولاً کمتر از قیمت های جهانی خواهد بود.

نتیجه ی تحلیل :

با توجه به این برآوردها می توان به این نتیجه رسید که در صورت رونق فروش در نیمه دوم سال و افزایش میزان تولید، می توان به تعدیل مثبت این سهم نیز امیدوار بود. البته به بحث خوراک این واحد نیز باید توجه کرد که تقریباً نیمی از آن خوراک گازمایع و نیمی دیگر گاز طبیعی است که کمبود گاز در زمستان نیز برای پتروشیمی ها کمی دردسرساز خواهد بود. اما با خوش بینی کامل جلو می رویم و امیدواریم که بتواند به سود های بالای 400 دست یابد. با توجه میزان پیش بینی سود فعلی هر سهم  که از طرف شرکت 3347 ریال اعلام شده است، بهترین حالت این است که این سهم بین قیمت های 1400 تا 1550 تومان قیمت گذاری شود. البته همانطور که در خبرها نیز اشاره شد، فعلاً اخبار زیادی از عرضه در قیمت های 1800 تومان نیز به گوش رسیده است که از شرکت های عرضه کننده این کار بعید نخواهد بود!!

bashgah-banner nokhbegan-start

4 نظرها

  1. سلام
    ایکاش شما هم قیمت 1400 تا 1550 را برای جم تایید نمیکردید و قیمت مناسب و با سود و ارزش برای خریدار عرضه اولیه را زیر 1400 تومان میدانستید ..!!
    چرا باید بعد از یک روز صف در روز دوم باید صف نباشد و همه فروش بزنند ..؟؟
    عرضه ای که 3 تا 5 روز صف خرید نباشد ارزش فروش سهامهای ارزشمند این بازار تعدیل شده را ندارد چرا که الان خیلی از سهامها در کف قیمتی خودشان دارند منفی میخورند

نطر گذاشتن