امروز در کدال چه خبر بود؟ (وبملت | تاپیکو | وتوصا | پردیس و چند نماد دیگر )

1433
telegram nokhbegan-start
امروز در کدال چه خبر بود؟ (وبملت | تاپیکو | وتوصا | پردیس و چند نماد دیگر )Reviewed by احمد لحیم گرزاده on Apr 15Rating:

امروز در کدال چه خبر بود؟ (وبملت | تاپیکو | وتوصا | پردیس و چند نماد دیگر )

بانک ملت ( وبملت ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

بانک ملت برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 475 ریال سود پیش بینی نموده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 450 ریال سود گزارش کرده بود.با توجه به پیش بینی بانک مبنی بر افزایش جذب وجوه سپرده گذاران، سود تسهیلات اعطایی را به میزان 31% افزایش داده است.در ضمن سهم سپرده گذاران را از درآمدهای مشاع نسبت به امسال تغییری نداده است.توضیحات بالا در کنار تغییرات جزیی دیگر منجر به تعدیل مثبت 6% شده است.


فراورده های غذایی و قند چهارمحال ( قچار ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29

فراورده های غذایی و قند چهار محال برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 75 ریال سود پیش بینی کرده است در حالی که بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 231 ریال زیان گزارش کرده بود.نرخ فروش تمامی محصولات رشد زیادی پیدا کرده و در کنار افزایش پیش بینی شده برای حجم فروش تعدادی از محصولات، منجر به رشد 18% فروش کل شده است.از طرفی به دلیل عدم افزایش نرخ مواد اولیه به تناسب افزایش نرخ محصولات، حاشیه سود ناخالص شرکت 4% بهبود پیدا کرده است.عوامل فوق منجر به سودآوری شرکت شده است.


پتروشیمی مارون ( مارون ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 ( حسابرسی شده )


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

پتروشیمی مارون برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 5802 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 6918 ریال سود گزارش کرده است.فروش کل شرکت به دلیل پیش بینی شرکت مبنی بر کاهش نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی، با افت 7% همراه شده است.هم چنین حاشیه سود ناخالص شرکت به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه شرکت با 11% کاهش پیش بینی شده است.هم چنین در سال مالی جاری زیان ناشی از تسعیر ارز به میزان 1880634 میلیون ریال پیش بینی شده است در حالی که برای سال مالی بعد با 500000 میلیون ریال سود گزارش شده است.مجموع عوامل فوق منجر به تعدیل منفی 16% شده است.


سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/02/31 بر اساس عملکرد 9 ماهه

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/11/30 به ازای هر سهم 19 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/02/31 به ازای هر سهم 690 ریال سود پیش بینی کرده است.لازم به ذکر است که سال مالی اکثر شرکت های فرعی و وابسته به این شرکت 29 اسفند هر سال می باشد.با این حال در دوره 9 ماهه 2577000 میلیون ریال سود سرمایه گذاری گزارش کرده و پیش بینی 20000 میلیارد ریالی از این آیتم در پایان دوره دارد.هم چنین این شرکت انتظار سود 14000 میلیارد ریالی از محل فروش سرمایه گذاری ها نیز دارد در حالی که این آیتم در دوره 9 ماهه صفر گزارش شده است.در نهایت آن که در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 692 ریال سود پیش بینی کرده بود.


بانک گردشگری ( وگردش ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 ( حسابرسی شده )

بانک گردشگری در دوره 12 ماهه منتهی به 1393/09/30 به ازای هر سهم 25 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جدید افزایش سرمایه 50% داشته است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل، شاهد افت 78% بوده است.از دلایل آن می توان به 2 عامل زیر اشاره کرد : درآمدهای مشاع بانک، رشد 88% داشته است، با این وجود سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 16% رشد پیدا کرده است.لازم به ذکر است که پیش بینی بر اساس عملکرد 6 ماهه خود را به میزان 35% پوشش داده است.


سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 9 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 72 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 4 ریال سود محقق کرده بود.سود حاصل از سرمایه گذاری این شرکت با افت تقریبا 100% مواجه شده است و در ضمن سود حاصل از فروش سهام در سال مالی قبل با زیاندهی برای امسال همراه شده است.لازم به ذکر است که بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/03/31 به ازای هر سهم 265 ریال سود پیش بینی کرده است.


سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ( وتوصا ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 33 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل 213 ریال سود ساخته بود.این شرکت در سال مالی قبل با توجه به جو مثبت معاملات سهام در بازه اول مهرماه تا اواسط دیماه 1392، سود 333766 میلیون ریالی کسب کرده بود، در حالی که در سال مالی جاری تنها 6270 میلیون ریال سود کسب کرده است.هم چنین در 6 ماهه اخیر سایر هزینه های عملیاتی به میزان 45669 میلیون ریال شناسایی کرده است در حالی که در سال مالی قبل، 49266 میلیون ریال درآمد شناسایی کرده بود.


سرمایه گذاری پردیس ( پردیس ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری پردیس در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 18 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 42% داشته است.لازم به ذکر است که سود حاصل از سرمایه گذاری برای شرکت رشد 311% داشته و به 17818 میلیون ریال رسیده است، اما شرکت از محل فروش سرمایه گذاری همچون سال قبل سودی بدست نیاورده و این آیتم افت 84% داشته و به 4911 میلیون ریال رسیده است.


سرمایه گذاری بهمن ( وبهمن ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری بهمن در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 73 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 52% داشته است.علی رغم افت 27% سود حاصل از سرمایه گذاری در سال مالی جاری، سود حاصل از فروش سرمایه گذاری رشد 95% داشته است که عمدتا مربوط به فروش سهام شرکت های گروه بهمن، سرمایه گذاری سلیم، سرمایه گذاری ارشک و سرمایه گذاری سیراف بوده است.


سرمایه گذاری اعتبار ایران ( خعتبار ): اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/12/29

سرمایه گذاری اعتبار ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 1393/12/29 به ازای هر سهم 7 ریال زیان ساخته است در حالی که در مدت مشابه سال قبل شاهد سودآوری 336 ریالی به ازای هر سهم بوده است.لازم به ذکر است که سود حاصل از سرمایه گذاری در سال مالی جاری افت 87% داشته است و در ضمن، از محل فروش سرمایه گذاری نیز زیان 5421 میلیون ریالی شناسایی کرده است، این در حالی است که در سال مالی قبل از این محل سود 99880 میلیون ریالی شناسایی کرده بود.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن