وضعیت بازار …

305
telegram nokhbegan-start
وضعیت بازار ...Reviewed by Khalili on Sep 21Rating:

امروز هم رشد بسیار خوبی از بازار سرمایه را شاهد هستیم. این رشد های سریع در طی چند روز، می تواند تبعات نه چندان خوبی را هم به دنبال داشته باشد. امروز با توجه به این رشد و رشد های روزهای گذشته عرضه ها در بازار افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که وضعیت سیاسی خارجی کشورمان در حال بروز یک سیاست جدید توسط آقای روحانی می باشد.این موضوع می توان بارقه های امید را برای بهبود وضعیت افزایش دهد. عرضه ها در اکثر سهم ها از جمله سهم تازه وارد جم زیاد شده است که تا چندین بار سهم به تعادل رسیده بود و صف خرید به هم ریخته بود اما دوباره این صف خرید ایجاد شد. در مورد بانکی ها هم همین اتفاق افتاده و صف های آنها در حال عرضه می باشد. تاپیکو هم با افزایش حدود 9 درصدی حول و حوش 370 تومان بازگشایی شده است.

bashgah-banner nokhbegan-start