چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر )

192
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Dec 11Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر )

سرمایه گذاری غدیر ( وغدیر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/09/30 ( حسابرسی شده )

سرمایه گذاری غدیر برای سال مالی منتهی به 1395/09/30 به ازای هر سهم 460 ریال سود محقق کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 520 ریال سود گزارش کرده است.سود حاصل از سرمایه گذاری افت 17% داشته است که کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد آلیاژی ایران، موتوژن، توسعه صنایع بهشهر، آهن و فولاد غدیر ایرانیان، بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیرو پتروشیمی فارس، از مهم ترین دلایل آن بشمار می رود.هم چنین سود حاصل از فروش سرمایه گذاری را 17% افزایش داده که به دلیل سود ناشی از فروش سهم شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان می باشد.از طرفی هزینه های مالی 34% کاهش پیدا کرده است که به دلیل صفر شدن وام های ارزی و کاهش وام های ریالی می باشد.برای سال مالی پیش رو درآمد متفرقه 217 میلیارد ریالی پیش بینی کرده در حالی که در سال مالی قبل هزینه 42 میلیارد ریالی گزارش کرده است که به دلیل انتظارات شرکت مبنی بر کسب سود از محل تسعیر ارز می باشد.مجموع عوامل بالا منجر به تعدیل منفی 12% شده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر و 3 نماد دیگر ) تصویر وغدیر | قاسم | ثنوسا | اخابر


قاسم ایران ( قاسم ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 6 ماهه


خبر مهم : نخبگان 6 پرشد و پذیرش دوره 7 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 6  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هفتم و آخرین دوره نخبگان بورس  سال 95 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

قاسم ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 18 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 6 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 338 ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 38% داشته است.فروش کل 9% و حاشیه سود ناخالص 1% کاهش داده شده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد این موضوع هستیم که به ازای هر سهم 125 ریال سود گزارش کرده است.علی رغم رشد 6% فروش کل، حاشیه سود ناخالص 1% افت داشته است، در نتیجه از نظر عددی، مقدار سود عملیاتی تغییر چندانی نداشته است.از آنجا که هزینه های عمومی و اداری و فروش 17% و هزینه های مالی 8% افزایش پیدا کرده است، این عوامل در مجموع منجر به زیانده شدن صورت شرکت شده است.


نوسازی و ساختمان ایران ( ثنوسا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

نوسازی و ساختمان ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 44 ریال زیان ساخته است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 150% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد آن هستیم که به ازای هر سهم 15 ریال سود گزارش کرده است.بر خلاف فروش کل که 24% کاهش داشته، حاشیه سود ناخالص به دلیل کاهش بهای تمام شده ناشی از انجام پروژه های ساختمانی، 14% رشد داشته است.هزینه های مالی نیز 11% کاهش داشته است که عمدتا به دلیل تسویه تعدادی از وام های کوتاه مدت در سال مالی قبل بوده است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت 34% داشته و به 176 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی از بانک اقتصاد نوین می باشد.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 629% داده است.


پارس سرام ( کسرام ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

پارس سرام در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 141 ریال زیان ساخته است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد سودآوری 251 ریالی به ازای هر سهم می باشیم.فروش کل 14% کاهش پیدا کرده است که کاهش 34% فروش مقداری انواع توالت مهم ترین دلیل آن بشمار می رود.از طرفی حاشیه سود ناخالص 13% در سال مالی قبل به حاشیه زیان ناخالص 2% در سال مالی جاری تبدیل شده است که به دلیل افزایش بهای تمام شده تولید می باشد.درآمدهای متفرقه نیز با افزایش 344% به 16 میلیارد ریال رسیده است که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری دلیل اصلی آن می باشد.این شرکت در آخرین پیش بینی خود برای سال مالی 94، به ازای هر سهم 12 ریال سود گزارش کرده بود.


سیمان شرق ( سشرق ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31

سیمان شرق در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 94 ریال زیان ساخته است، در حالی که در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 103 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 16% کاهش پیدا کرده است از طرفی به دلیل افزایش بهای تمام شده تولید، حاشیه سود ناخالص 20% افت پیدا کرده است.به دلیل احتیاجات نقدینگی و تامین منابع لازم جهت خرید مواد اولیه، شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی 49% افزایش پیدا کرده است.درآمدهای متفرقه نیز با افزایش 220% به 373 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش 200 میلیارد ریالی سود ناشی از فروش دارایی های ثابت می باشد.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 294% داده است.


مخابرات ایران ( اخابر ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

مخابرات ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 15 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 36% روبه رو شده است.درآمد ارایه خدمات تغییر چندانی نداشته است اما به دلیل کاهش بهای خدمات ارایه شده، حاشیه زیان ناخالص 17% کاهش پیدا کرده است.هزینه های عمومی و اداری نیز 17% کاهش پیدا کرده است که عمدتا به دلیل کاهش 400 میلیارد ریالی هزینه های خدمات قراردادی و بیمه می باشد.به دلیل احتییاجات مالی و نقدینگی شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی با افزایش 2695% به 547 میلیارد ریال رسیده است.در پیش بینی قبلی خود برای سال مالی منتهی به 1394، به ازای هر سهم 559 ریال سود گزارش کرده بود.


محورسازان ایران خودرو ( خوساز ): اطلاعات و صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

محورسازان ایران خودرو در دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به تصویب خواهد رساند.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 35% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 18% افزایش در حالی که به دلیل عدم افزایش قیمت مواد اولیه متناسب با فروش حاشیه سود ناخالص حدود 3.5% رشد داشته است.سایر هزینه های عملیاتی با افزایش 158% به 89 میلیارد ریال رسیده است که افزایش 50 میلیارد ریالی هزینه های جذب نشده در تولید نقش مهمی را در رخداد آن داشته است.از طرفی جهت تامین منابع نقدینگی، شرکت وام اخذ کرده و به همین دلیل هزینه های مالی با افزایش 730% به 10 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 20% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 17 آذر ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن