چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )

268
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Feb 6Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )

سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا ): مدارک و مستندات افزایش سرمایه

سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران خواهان افزایش سرمایه 150% معادل 1200000000 سهم می باشد.این افزایش سرمایه جهت تامین سرمایه مورد نیاز جهت جبران مخارج سرمایه گذاری شده در شرکت های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و از محل آورده نقدی سهامداران انجام می گیرد.

توضیح چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | بترانس | بالاس | مرقام و 7 نماد دیگر )


فولاد خوزستان ( فخوز ): مدارک و مستندات افزایش سرمایه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

فولاد خوزستان خواهان افزایش سرمایه 85% معادل 6742000000 سهم می باشد.این افزایش سرمایه جهت اصلاح ساختار مالی و از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد.


بهمن لیزینگ ( ولبهمن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/29

بهمن لیزینگ برای سال مالی منتهی به 1395/12/29 به ازای هر سهم 373 ریال سود پیش بینی کرده است و بر اساس آخرین پیش بینی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 337 ریال سود گزارش کرده است.درآمد حاصل از عملیات لیزینگ رشد 54% داشته اما به دلیل افزایش هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ، حاشیه سود ناخالص افت 7% داشته و در مجموع منجر به رشد 14% سود ناخالص شده است.مجوع عوامل فوق منجر به تعدیل مثبت 11% شده است.


ایران ترانسفو ( بترانس ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

ایران ترانسفو ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 245 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 738 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 33% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 4% داشته است.فروش کل 7% و حاشیه سود ناخالص 6% رشد داشته اند و در مجموع منجر به رشد 39% سود ناخالص شده اند.علی رغم رشد 28% سایر درآمدهای عملیاتی به دلیل افزایش 35% هزینه های مالی در نتیجه افزایش وام های کوتاه مدت و کاهش 15% درآمدهای متفرقه افت سود رخ داده است.


آلومینیوم ایران ( فایرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

آلومینیوم ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 2596 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 3641 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 1315 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 21% داشته و به 7589 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افت نرخ فروش و پس از آن کاهش حجم فروش محصولات بوده است.شرکت در سال مالی جاری هزینه متفرقه 332 میلیارد ریالی محقق کرده در حالی که در مدت مشابه سال قبل درآمد 71 میلیارد ریالی گزارش کرده بو که دلیل آن نیز زیان 300 میلیارد ریالی ناشی از تسعیر ارز در کنار صفر شدن سود سپرده بانکی می باشد.


پاکسان ( شپاکسا ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/09/30

پاکسان در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 690 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 25% داشته است.فروش کل افت 13% داشته است که به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش اکثر محصولات می باشد.سایر درآمدهای عملیاتی افت 39% داشته و به 121 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افت شدید سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.علی رغم افزایش وام های دریافتی برای خرید مواد اولیه، هزینه های مالی افت 38% داشته و به 159 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 101% داده است.


بازرگانی و تولیدی مرجان کار ( کمرجان ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/09/30

بازرگانی و تولیدی مرجان کار در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 240 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 52% داشته است.فروش کل افت 16% داشته است که به دلیل افت نرخ و حجم فروش اکثر محصولات شرکت می باشد.هم چنین حاشیه سود ناخالص افت 6% داشته که در مجموع منجر به افت 32% سود ناخالص شده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 99% داده است.


مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن ( بالاس ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 588 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 70% داشته است.فروش و درآمد ارایه خدمات رشد 139% داشته و به 1269 میلیارد ریال رسیده است.از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت 9% داشته است و در مجموع منجر به رشد 26% سود ناخالص شده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 45% داشته و به 62 میلیارد ریال رسیده در حالی که درآمدهای متفرقه با رشد 290% به 23 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 75% داده است.


ایران ارقام ( مرقام ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30

ایران ارقام در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 97 ریال سود محقق کرده است.در سال مالی جاری افزایش سرمایه 25% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 22% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل رشد 6% داشته است که به دلیل افزایش نرخ برخی از محصولات می باشد.حاشیه سود ناخالص رشد 2% داشته که در مجموع منجر به رشد 12% سود ناخالص شده است.علی رغم افزایش شدید وام های کوتاه مدت هزینه های مالی افت 36% داشته و به 8.5 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 26% داده است.


سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها ( وسکاب ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/10/30

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها مالکیت 64854100 عدد از حق تقدم سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهاتن را با میانگین قیمت 979 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و کل حق تقدم مزبور را با قیمت 56 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 59876 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 13107464 عدد از سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس را با میانگین قیمت 13237 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 754606 عدد از این سهم را با قیمت 3025 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت زیان 7706 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر منفی 23.76 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


سرمایه گذاری توسعه ملی ( وتوسم ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/10/30

سرمایه گذاری توسعه ملی مالکیت 238838251 عدد از سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران را با میانگین قیمت 652 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 27484690 عدد از این سهم را با قیمت 716 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 24801 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معامله فوق تاثیر مثبت 5.51 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 16 بهمن ماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن