چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )

168
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 16Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )

بهمن لیزینگ ( ولبهمن ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

بهمن لیزینگ در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 250 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 337 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 74% از پیش بینی خود را پوشش داده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 33% را مصوب کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد 0.5% در درآمد هر سهم می باشیم.درآمد حاصل از عملیات لیزینگ افت 23% داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص بهبود 3% داشته است.از جمله نکات مثبت این گزارش کاهش 30% هزینه های عمومی و اداری و فروش و رشد 119% درآمدهای متفرقه بوده است.آیتم اول احتمالا به دلیل کاهش هزینه ناشی از دیرکرد جرایم و آیتم دوم به میزان 23 میلیارد ریال است.


داده پردازی ایران ( مرقام ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

داده پردازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 142 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 211 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 67% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 23% داشته است.علی رغم افت 3% فروش کل، حاشیه سود ناخالص 11% بهبود پیدا کرده است.از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش 11% افزایش داده شده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 32% داشته است.فروش کل 25% و حاشیه سود ناخالص 7% کاهش پیدا کرده است.یکی از نکات مثبت کاهش 89% سایر هزینه های عملیاتی می باشد که به 5 میلیارد ریال رسیده است.


تراکتورسازی ایران ( تایرا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

تراکتورسازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 122 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 314 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 39% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 4% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش 900 میلیون ریالی فروش کل می باشد.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% داشته است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 52% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل افت 29% داشته در حالی که هزینه های مالی افزایش 53% را به خود دیده است.


موتورسازان تراکتورسازی ایران ( خموتور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

موتورسازان تراکتورسازی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 28 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 41 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 68% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 73% داشته است.مهم ترین دلیل آن کاهش 27% فروش کل به دلیل کاهش حجم فروش موتور 3، 4 و 6 سیلندر به دلیل کاهش تقاضا و رکود بازار بوده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 86% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش 24% فروش کل بوده است.یکی دیگر از نکات منفی صورت مالی خموتور، افزایش 52% هزینه های مالی و رسیدن آن به 28 میلیارد ریال می باشد.


بهمن دیزل ( خدیزل ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

بهمن دیزل در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 594 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 14% داشته است.فروش کل 29% رشد داشته است و منجر به افزایش 300 میلیارد ریالی سود ناخالص گردیده است.از طرفی هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش 56% داشته است که احتمالا ناشی از افزایش هزینه استهلاک یا هزینه حمل محصولات فروش رفته می باشد.هزینه های مالی نیز افزایش 54% داشته و به 122 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش شدید خرید نسیه مواد اولیه بوده است ( افزایش شدید حساب های پرداختنی تجاری ).این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش 86% داده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟( ولبهمن | مرقام | خدیزل | خفناور و 3 نماد دیگر )


مهندسی صنعتی روان فناور ( خفناور ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

مهندسی صنعتی روان فناور در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 110 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 100% را ثبت کرده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 78% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 22% کاهش پیدا کرده است که عمدتا به دلیل کاهش فروش شاتون پراید می باشد.از طرفی حاشیه سود ناخالص افت 4% داشته است.از طرفی هزینه های مالی به دلیل افزایش خریدهای اعتباری با افزایش 162% به 4.5 میلیارد ریا رسیده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 69% داده است.


سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو ): صورت وضعیت پرتفوی یکماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین مالکیت 680486930 عدد از سهام شرکت پتروشیمی اراک را با میانگین قیمت 1891 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 25728315 عدد از این سهم را با قیمت 4875 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 76806 میلیون ریالی شناسایی کرده است.هم چنین مالکیت 129280448 عدد از سهام شرکت پتروشیمی شیراز را نیز با میانگین قیمت 1061 ریال به ازای هر سهم در اختیار داشته و تعداد 16894889 عدد از سهام شرکت فوق را با قیمت 3406 ریال به ازای هر سهم به فروش رسانده و از این بابت سود 40153 میلیون ریالی شناسایی کرده است.معاملات فوق در کنار سایر معاملات انجام گرفته تاثیر مثبت 2.71 ریالی به ازای هر سهم داشته است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 25 دیماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن