چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )

256
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 31Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )

لیزینگ رایان سایپا ( ولساپا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

لیزینگ رایان سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 394 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 476 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 83% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی به ازای هر سهم 470 ریال سود گزارش کرده بود.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 87% داشته است.درآمد حاصل از عملیات لیزینگ رشد 136% داشته است و از طرفی حاشیه سود ناخالص در نتیجه عدم افزایش هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ متناسب با فروش، افزایش 8% داشته است.هزینه هی عمومی و اداری و فروش افزایش 73% داشته است و به 300 میلیارد ریال رسیده است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها رشد 84% داشته و به 103 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش سود سپرده های بانکی می باشد.درآمدهای متفرقه نیز افت 99% ( معادل 247 میلیارد ریال ) داشته است که عمدتا به دلیل سود 248 میلیارد ریالی ناشی از مشارکت در سال مالی قبل بوده است.

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( ولساپا | والبر | خاذین | شرانل و 9 نماد دیگر )


گروه دارویی البرز ( والبر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

گروه دارویی البرز در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 188 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 833 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 23% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 45% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری رشد 49% داشته و به 156 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل افزایش سود دریافتی از شرکت های داروسازی فارابی و لابراتوارهای دارویی رازک بوده است.همچنین درآمدهای متفرقه نیز رشد 343% داشته وبه 81 میلیارد ریال رسیده است.


مهندسی تکنوتار ( تکنو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

مهندسی تکنوتار در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 76 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 10 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 35 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 35% داشته است که افت 100% ( معادل 11 میلیارد ریال ) epc دلیل اصلی آن بوده است.همچنین هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افزایش 66% داشته است که تاثیر زیادی در زیانده شدن شرکت دارد.


تولید محور خودرو ( خمحور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

تولید محور خودرو در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 54 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 5 ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 6 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 42% داشته است که کاهش شدید حجم فروش اکسل باری به عنوان محصول اصلی شرکت سهم زیادی در این امر داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی رشد 212% داشته و به 21 میلیارد ریال رسیده است.از طرفی درآمدهای متفرقه افت 71% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش سود دریافتی از بانک پارسیان بوده است.


کمک فنر ایندامین سایپا ( خکمک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

کمک فنر ایندامین سایپا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 70 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماههبرای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 99 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 71% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی 5% داده است.فروش کل را حدود 16% کاهش داده است.از طرفی هزینه های مالی را نیز حدود 5 میلیارد ریال کاهش داده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 6 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل 14% افت داشته است که عمدتا به دلیل کاهش حجم فروش کمک فنر تیپ 67 و 62 بوده است.علی رغم افزایش وام های کوتاه مدت، هزینه های مالی افت 19% داشته و به 19 میلیارد ریال رسیده است.


فولاد هرمزگان جنوب ( هرمز ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

فولاد هرمزگان جنوب در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 78 ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 104 ریال زیان پیش بینی کرده است و در نتیجه 75% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خو د تعدیل منفی 17% داشته است.علی رغم افزایش 15% فروش کل، افت 52% سایر درآمدهای عملیاتی و 13% درآمدهای متفرقه باعث نکته منفی فوق شده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 109 ریال سود محقق کرده بود.فروش کل افت 54% داشته که عمدتا به دلیل کاهش نرخ و حجم فروش اسلب داخلی و صادراتی بوده است.از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت 23% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 5% تبدیل شده است.هزینه های مالی نیز به دلیل افزایش شدید وام های کوتاه مدت پرداختی تنها 27% افزایش داشته که می تواند به دلیل عدم رسیدن موعد بازپرداخت تعدادی از وام ها بوده باشد.


حمل و نقل توکا ( حتوکا ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

حمل و نقل توکا در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 264 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 379 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 70% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 21% داشته است.فروش کل 8% و حاشیه سود ناخالص 2% کاهش پیدا کرده است.


مهندسی حمل و نقل پتروشیمی ( حپترو ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 123 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 162 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 76% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 69% داشته است.درآمد فروش و ارایه خدمات رشد 33% داشته است.از طرفی این شرکت در 9 ماهه سال جاری درآمد متفرقه 2.5 میلیارد ریالی داشته در حالی که در مدت مشابه سال قبل هزینه 3.7 میلیارد ریالی داشته است که دلیل آن هم تحمیل هزینه 3.9 میلیارد ریالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد کارمندان بوده است.


شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی ( غشاذر ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 13 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 25 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 52% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 34 ریال زیان ساخته بود.دلیل اصلی سودآور شدن شرکت، افزایش 21% فروش کل می باشد.


توسعه معادن روی ایران ( کروی ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

توسعه معادن روی ایران در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 53 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 191 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 28% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی 5% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری را افت 20% داده است که به دلیل کاهش سود دریافتی مورد انتظار از شرکت کالسیمین بوده است.هم چنین سود حاصل از فعالیت های مشارکتی را نیز با کاهش 12% همراه کرده است.با این وجود هزینه های عمومی و اداری و فروش را 40% کاهش داده و به 45 میلیارد ریال رسانده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 382% داشته است که به دلیل سود 146 میلیارد ریالی ناشی از سایر فعالیت ها ( احتمالا سود حاصل از برداشت خاک ) بوده است، اگرچه درآمدهای متفرقه با افت 60% داشته و به 18 میلیارد ریال رسیده که عمدتا به دلیل توافقنامه با تهیه و تولید مواد معدنی بابت انتقال معدن در سال مالی قبل بوده است.


سایپا آذین ( خاذین ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

سایپا آذین در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1768 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با تشدید زیاندهی به میزان 482% همراه شده است.فروش کل افت 15% داشته است و از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ناخالص نیز افت 8% داشته و به حاشیه زیان ناخالص 7% تبدیل شده است.از طرفی هزینه های مالی با افزایش 42% به 50 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل اخذ وام های کوتاه مدت سنگین بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 116% داده است.


نفت ایرانول ( شرانل ) : اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

نفت ایرانول در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1152 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 47% داشته است.فروش کل افت 21% داشته است که عمدتا به دلیل کاهش نرخ فروش انواع روانکار بوده است.درآمدهای متفرقه افت 63% داشته است، از طرفی هزینه های مالی افزایش 64% داشته و به 332 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش وام ها جهت خرید مواد اولیه بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 45% داده است.


نفت پاسارگاد ( شپاس ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

نفت پاسارگاد در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1423 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 57% داشته است.فروش کل افت 26% داشته که عمدتا به دلیل کاهش حجم و نرخ فروش قیر 70/60 فله بوده است.یکی از نکات منفی دیگر از صورت مالی شپاس، افزایش 681% هزینه های مالی و رسیدن این آیتم به 215 میلیارد ریال بوده است که عمدتا به دلیل وام های اخذ شده جهت خریداری مواد اولیه بوده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش 58% داده است.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 10 بهمن ماه 194، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن