چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )

137
telegram nokhbegan-start
چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )Reviewed by سایت تحلیلها on Jan 10Rating: 5.0چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )

چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )

پست بانک ایران ( وپست ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پست بانک ایران شازند در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 2 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 50% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم 218 ریال زیان ساخته بود.سود حاصل از تسهیلات اعطایی رشد 60% داشته است و از طرفی سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع 15% کاهش پیدا کرده است.سود حاصل از تسهیلات اعطایی – غیرمشاع نیز رشد 274% داشته و به 273 میلیارد ریال رسیده است.هزینه های عمومی و اداری و فروش با افزایش 57% به 1702 میلیارد ریال رسیده است که عمدتا به دلیل افزایش هزینه های مربوط به حقوق کارکنان و مشتقات آن بوده است.


خدمات انفورماتیک (رانفور ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

خدمات انفورماتیک در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 1392 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1870 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 75% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 162% داشته است.فروش کل رشد 106% داشته است در حالی که حاشیه سود ناخالص نیز بهبود 22% داشته است.با توجه به ببود فروش شرکت، سود سپرده های بانکی و به تبع آن سود حاصل از سرمایه گذاری نیز بهبود 40% داشته است.


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

صورت چه خبر از کدال امروز؟ ( وپست | رانفور | شاراک | بسویچ و 3 نماد دیگر )


پتروشیمی شازند ( شاراک ): پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد 9 ماهه

پتروشیمی شازند در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 662 ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد 9 ماهه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 به ازای هر سهم 1589 ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه 42% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت 21% داده است.فروش کل حدود 600 میلیارد ریال و حاشیه سود ناخالص 6% کاهش داده شده است.اما نکته مثبت که دلیل اصلی تعدیل مثبت بوده است رشد 262% درآمد حاصل از سرمایه گذاری در نتیجه سود پیش بینی شده ناشی از فروش سهام شرکت پتروشمیران تا پایان سال مالی شرکت می باشد.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 2% داشته است.علی رغم افت 700 میلیارد ریالی فروش کل، حاشیه سود ناخالص بهبود 1% داشته است.شاراک در دوره 9 ماهه سال جاری هزینه مالی 330 میلیارد ریالی را تحمل نموده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل این آیتم صفر بوده است، از طرفی درآمد حاصل از سرمایه گذاری رشد 224% داشته و به 368 میلیارد ریالی رسیده است که عمدتا به دلیل رشد 210 میلیارد ریالی سود سپرده های بانکی در سال مالی جاری می باشد.


سرمایه گذاری مسکن تهران ( ثتران ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

سرمایه گذاری مسکن تهران در دوره 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 به ازای هر سهم 56 ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه 67% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت 82% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل 12% رشد داشته اما به دلیل هزینه 589 میلیارد ریالی تحت عنوان بهای واحدهای خریداری شده در گزارش، حاشیه سود ناخالص افت 25% داشته است.به دلیل اخذ وام های کوتاه مدت هزینه های مالی 58% افزایش پیدا کرده است اگرچه وام بلندمدت شرکت کاهش پیدا کرده است.از طرفی سایر هزینه های عملیاتی شرکت نیز افت 93% داشته و به 2 میلیارد ریال رسیده است که به دلیل تحقق زیان پیش بینی نشده 31 میلیارد ریالی ناشی از پروژه ها در سال مالی قبل بوده است.این شرکت پیش بینی اخیر خود را پوشش 35% داده است.


پارس سویچ ( بسویچ ): اطلاعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1394/09/30

پارس سویچ در دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 488 ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 25% داشته است.فروش کل رشد 25% داشته که به دلیل افزایش نرخ فروش تمامی محصولات می باشد.از طرفی به دلیل افزایش بهای تولید، حاشیه سود ناخالص 2% افت پیدا کرده است. درآمدهای متفرقه نیز افت 54% داشته و به 7 میلیارد ریال رسیده است.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش 77% داده است.


سرمایه گذاری صنعت بیمه ( وبیمه ): اطلاعات و صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1394/09/30

سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره 3 ماهه منتهی به 1394/09/30 به ازای هر سهم 3 ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود 57% داشته است.علی رغم افت 57% سود حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری ( حدود 3 میلیارد ریال ) به دلیل افت 100% سایر هزینه های عملیاتی ( حدود 5 میلیارد ریال ) این امر تحقق پیدا کرده است.


گسترش نفت و گاز پارسیان ( پارسان ): اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 ( حسابرسی شده )

برای مطالعه گزارش مقایسه ای از شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان اینجا را کلیک نمایید.


برای مطالعه مهم ترین گزارش های کدال در تاریخ 19 دیماه 1394، اینجا را کلیک نمایید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن