پارسان در بازار …!!

156
telegram nokhbegan-start
پارسان در بازار ...!!Reviewed by Khalili on May 26Rating:

 

شاهد هستیم که خبر تعدیل در نرخ خوراک گازی بر پارسان تاثیر زیادی داشته است. هر چه باشد پارسان زیر مجموعه های زیادی دارد و هر یک به نحوی از خوراک های گاز و مایع بهره می برند که در مجموع می تواند به نفع پارسان تلقی گردد. شنیده هایی از تعدیل سهم هم بسیار به گوش می رسد که می تواند از نظر بنیادی رشد سهم را در پی داشته باشد. کارشناسان ارزش پارسان را در بازار بیش از 1000 تومان ارزیابی می کنند.

bashgah-banner

4 نظرها

نطر گذاشتن