پتروشیمی شازند (شاراک) …

167
telegram nokhbegan-start
پتروشیمی شازند (شاراک) ...Reviewed by Khalili on Dec 8Rating:

شاراک گزارش خود را به بازار عرضه کرد. در این گزارش آمده که شرکت در طول 6 ماه توانسته 1092 ریال از پیش بینی سود خود که رقم 1254 ریال اعلام کرده بود، را پوشش دهد. این یعنی 87 درصد پوشش که برای 6 ماه فوق العاده به نظر می رسد. اما یک کار جالبی که شرکت کرد این است که به جای اعلام قطعی تعدیل سود، سناریوهایی را مطرح کرده است که در ذیل آمده است. این مواردمی تواند تعدیل را برای مقاطع 9 ماهه یا 12 ماهه محتمل تر نماید. بنابراین این شرکت هم از جمله شرکت های خوب گروه پتروشیمی است. که بعد از بازگشایی مورد استقبال خواهد بود.

1-  مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم به مبلغ 1499 ریال:


خبر مهم : نخبگان 7 پرشد و پذیرش دوره 8 نخبگان بورس شروع شد

پذیرش دوره نخبگان بورس 7  مجموعه خانه سرمایه تمام شد و ظرفیت این دوره پرشد . اما پذیرش دوره هشتم و اولین دوره نخبگان بورس  سال 96 (دوره هفتم ) با رویکردی جدید در زمان برگزاری آغاز شد . برای اطلاعات بیشتر آشنایی بیشتر با این دوره می توانید عبارت " نخبگان" را به 5000100090 ارسال نمایید و یا اینجا کلیک کنید و در صفحه دوره فرم پذیرش را پر نمایید.
 

**مقدار تولید و مقدار فروش پیش بینی شده برای 6 ماهه دوم سال مالی 1391 معادل مقادیر درج شده در جداول مقداری تولید و فروش اطلاعیه شرکت میباشد.

** نرخ فروش داخلی محصولات در 6 ماهه دوم سال 1391 بر اساس میانگین نرخ فروش ماه های مهر و آبان پیش بینی شده است لکن نرخ فروش صادراتی معادل میانگین نرخ فروش 6 ماهه ابتدای سال با لحاظ نمودن نرخ هر دلار 25500 ریال پیش بینی شده است.

** قیمت نرخ خوراک (نفتا) از تاریخ اول آبان  تا پایان سال 1391 بر اساس نرخ هر دلار25500  ریال در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده است. لکن نرخ ارز محاسبه شده جهت خرید نفتا در 6 ماهه ابتدای سال 1391 به ازای هر دلار معادل 12260 ریال بوده است.

** مفروضات مطرح بر سایر عناصر صورت سود و زیان برابر با مفروضات منظور شده در اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم شرکت بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  (1254 ریال)  می باشد.

 

2- مفروضات پیش بینی درآمد هر سهم به مبلغ 1950 ریال:

**  مقدار تولید و مقدار فروش پی شبینی شده برای 6 ماهه دوم سال مالی 1391 معادل مقادیر درج شده در جداول مقداری تولید و فروش اطلاعیه شرکت میباشد.

**  نرخ فروش داخلی محصولات در 6 ماهه دوم سال 1391 بر اساس میانگین نرخ فروش ما ههای مهر و آبان بعلاوه 12 درصد افزایش پیش بینی شده است. لکن نرخ فروش صادراتی معادل میانگین نرخ فروش 6 ماهه ابتدای سال با لحاظ نمودن نرخ هر دلار25500  ریال پیش بینی شده است.

**  قیمت خوراک (نفتا( در 6 ماهه دوم سال 1391 بر اساس نرخ هر دلار 25500 ریال در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده است.  لکن نرخ ارز محاسبه شده جهت خرید نفتا در 6 ماهه ابتدای سال 1391 به ازای هر دلار معادل 12260  ریال بوده است.

** مفروضات مطرح بر سایر عناصر صورت سود و زیان برابر با مفروضات منظور شده در اطلاعیه پیش بینی درآمد هر سهم شرکت بر اساس عملکرد واقعی 6 ماه (1254 ریال) می باشد.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن