پتروشیمی شیراز ….

182
telegram nokhbegan-start
پتروشیمی شیراز ....Reviewed by Khalili on Mar 12Rating:

پتروشیمی شیراز هم در گزارش حسابرسی شده ی خود، همچنان بر سود 137 تومانی خود برای سال آینده تاکید کرد. این شرکت در حالی این سود را اعلام کرده که پیش بینی سود سال 91 آن، مبلغ 138 تومان بوده است. از نکات منفی که در این گزارش یافت می شود این است که در این صورت مالی، بهای گاز مصرفی براساس مبالغ شناسایی شده در سال 1391 (هر متر مکعب 700 ریال) منظور شده است. با توجه به صورتجلسه مورخ 28 شهریور ماه 1391 وزارت نفت مبنی بر الزام به پرداخت بهای خوراک مصرفی شرکتهای پتروشیمی به ارز (در خصوص فروشهای صادراتی) و با توجه به احتمال محاسبه نرخ خوراک براساس ارز مبادله ای، اعمال تعدیلاتی کاهنده از این بابت بر سود پیش بینی شده ضرورت دارد اما تعیین میزان آن در شرایط حاضر میسر نمی باشد.

همچنین مقدار و نرخ فروش صادراتی محصول اوره و نرخ تسعیر ارز به ترتیب 357 هزار تن (با توجه به تعهد فروش داخلی این محصول طبق مصوبه سالانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، 390 دلار به ازاء هر تن و 000ر25 ریال به ازاء هر دلار پیش‌بینی‌ شده است. ضمن آنکه کاهش میزان تولید محصول مزبور نسبت به میزان واقعی در سال 1391 (به میزان 12 درصد با توجه به برآورد 330 روزکاری جهت تولید) در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ و مقدار فروش صادراتی محصول نیترات آمونیوم به ترتیب 100 هزار تن و 270 دلار به ازاء هر تن در بودجه منظور شده است. بدیهی است هرگونه انحراف ناشی از مفروضات فوق موجب تعدیل ارقام صورت سود و زیان پیش‌بینی‌ شده مورد گزارش خواهد گردید.

bashgah-banner nokhbegan-start

مطلب هنوز نظری ندارد

نطر گذاشتن