پتروشیمی پردیس در اوج ….

160
telegram nokhbegan-start
پتروشیمی پردیس در اوج ....Reviewed by Khalili on Jan 14Rating:

دیدیم که دیروز گزارش 12 ماهه ی شپدیس به بازار رسید و در آن سود شپدیس در طول 12 ماه از سال مالی، 13058 ریال اعلام شده است. این درحالی است که پیش بینی شرکت برای پایان سال مبلغ 12239 ریال اعلام می شده است. به هر حال شرکت توانسته حدود 80 تومان بیشتر نسبت به پیش بینی محقق کند. این گزارش باعث شد که دیگر سهامداران عمده ی این سهم نیز از اقبال برخوردار شوند و با صف خرید همراه شوند. مثل پارسان. این مقدار تحقق سود می تواند احتمال بیشتر شدن مبلغ تقسیم سود را نیز بیشتر کند. غدیر هم سر از پا نمی شناخت و همین احتمال افزایش سود تقسیمی شپدیس بر آن تاثیر مثبت گذاشته است. با این جو مثبت ایجاد شده خیلی ها عرضه کننده هستند تا از قبل از ورود به مجمع بتوانند از آن خارج شوند. بنابراین شدت عرضه در این سهم در روزهای آینده احتمالاً افزایشی خواهد بود. اما اهداف سهم برای بعد از مجمع می تواند بالاتر از اینها باشد.

bashgah-banner

2 نظرها

نطر گذاشتن